Kuntalaiskorttirekisterin tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja Tietosuojalaki 1050/2018

Rekisterinpitäjä

Utajärven kunta, Hyvinvointipalvelut
Vanhatie 1, 91600 Utajärvi
sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tuovinen-Salo Reetta
Puh. 044 3202 303
Sähköposti: reetta.tuovinen-salo@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa tietosuoja-asioissa 

Tietosuojavastaava
Joni Vitikka
040 829 2275
joni.vitikka@utajarvi.fi

Miksi keräämme tietoja ja mihin käytämme niitä?

Utajärven kunta tarjoaa kuntalaisille etuuksia, joita kuntalainen voi hyödyntää hankkimalla kuntalaiskortin. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kuntalaisuuteen perustuvien etuuksien tarjoaminen kuntalaisille. Henkilötietojen käsittelyn laillinen perusta on rekisteröidyn suostumus.

Rekisterin sisältämä tieto

Kuntalaiskorttirekisteri sisältää tietoja hakijasta, sekä hänen alle 15-vuotiaasta huollettavasta jos hakija on halunnut lisätä kortilleen huollettavan tiedot. Rekisterin sisältämiä kuntalaiskortin hakijan/haltijan tietoja ovat: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite ja syntymäaika. Alle 15-vuotiaan huollettavan tietoja ovat: nimi ja syntymäaika.

Mistä tieto saadaan?

Tiedot kerätään kuntalaiskortin hakijalta itseltään. Kuntalaisuus tarkistetaan kunnan väestörekisteristä.

Kuka käsittelee tietoja?

Rekisterin tietoihin ei kohdistu säännönmukaisia tietojen luovutuksia.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja käsitellään ainoastaan EU-alueella, eikä niitä siirretä EU-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot

  • Tietojärjestelmien käyttö perustuu henkilökohtaiseen käyttäjätunnukseen ja salasanaan, ja tietojen käyttö on rajattu käyttöoikeuksin.

Manuaalinen aineisto

  • Manuaalinen aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa ja lukituissa kaapeissa ja niiden
    käyttöä valvotaan.

Rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Tietojen säilytyksessä, arkistoinnissa ja hävittämisessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä sekä Utajärven kunnan arkistointisuunnitelmaa.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietoja ei käytetä profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät Utajärven kunnan internet sivuilta, osoitteesta: https://www.utajarvi.fi/sivu/fi/tietosuojakaytantomme.

päivitetty viimeksi: 16.03.2024 13:06