Kiinteistöhuollon asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste
EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja Tietosuojalaki 1050/2018

Rekisterinpitäjä

Utajärven kunta, Elinympäristöpalvelut
Vanhatie 1, 91600 Utajärvi
sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Repola Asko
Puh. 050 349 4692
sähköposti: asko.repola@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa tietosuoja-asioissa

Tietosuojavastaava
Joni Vitikka
040 829 2275
joni.vitikka@utajarvi.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Kiinteistöhuollon asiakkaiden henkilötietoja tallentuu kiinteistöhuollon sähköiseen järjestelmään. Järjestelmään lähetetään palvelupyyntöjä, joissa on pyynnön lähettäjän henkilötiedot pakollisia jotta pyyntö voidaan toteuttaa.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan tiedot:
Nimi, puhelinnumero, sähköposti, osoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas itse

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan palvelupyyntöjä toteuttaville yhteistyökumppaneille.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

  • Buildercom BEM - Toiminnanohjaus -järjestelmä

Manuaalinen aineisto:

  • Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot:

  • Buildercom BEM - Toiminnanohjaus -järjestelmä
  • Järjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tunnuksissa käytetään oikeusmäärittelyitä, joiden perusteella määräytyy nähtävä sisältö.
  • Julkisen palvelupyyntöilmoituksen käyttöliittymän yhteys on suojattu.

Rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Palvelupyynnöt, ja sitä myötä myös niissä olevat henkilötiedot säilytetään pysyvästi. Kiinteistöhuollon toiminnan kannalta on toiminnallisesti perusteltua säilyttää kiinteistöihin tehnyt korjaustoimenpiteet.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät Utajärven kunnan internet sivuilta, osoitteesta: https://www.utajarvi.fi/sivu/fi/tietosuojakaytantomme

päivitetty viimeksi: 16.03.2024 13:03