Viranhaltijapäätökset

Utajärven kunnan viranhaltijoiden päätökset julkaistaan nähtäville yleisessä tietoverkossa (kuntalaki 140 §, hallintolaki 62 a §). Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä tietoverkossa. Päätökset julkaistaan muutoksenhakuohjeineen. Päätökset poistetaan verkosta nähtävilläoloajan päätyttyä.

Utajärven kunnan viranhaltijapäätökset julkaistaan Dynasty -julkaisupalvelussa.

Verkkosivu:

Siirry verkkosivulle

päivitetty viimeksi: 17.03.2024 13:58