Julkiset hankinnat

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita kunta tekee oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat tulee tehdä hankintalainsäädännössä säädettyjä menettelytapoja noudattaen.

Sääntelyn tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä. Tämän vuoksi hankinnat on pääsääntöisesti kilpailutettava avoimesti ja tehokkaasti, ja kilpailuun osallistuvia yrityksiä on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Kunnan tarjouskilpailut ja hankinnat

Utajärven kunta ilmoittaa käynnissä olevista tarjouskilpailuista ja tarjoajat pystyvät jättämään tarjouksensa sähköisesti Cloudian tarjouspalvelu.fi -palvelussa.

Tietoa HILMA-palvelusta

Kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat ilmoitetaan lisäksi myös HILMA-palvelussa. HILMA eli hankintailmoitukset.fi on sähköinen ilmoituskanava, jossa julkisen sektorin ostajat ilmoittavat tulevista hankinnoistaan, käynnissä olevista kilpailutuksistaan ja jo päättyneiden kilpailutusten tuloksista.

Hankintailmoitukset.fi on Suomen virallinen julkisista hankinnoista ilmoittamisen palvelu, ja sen omistaa työ- ja elinkeinoministeriö.

 

päivitetty viimeksi: 12.02.2024 13:52