Asumisneuvonnan asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste
EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja Tietosuojalaki 1050/2018

Rekisterinpitäjä

Utajärven kunta, Hyvinvointipalvelut
Vanhatie 1, 91600 Utajärvi
sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tuovinen-Salo Reetta
Puh. 044 3202 303
Sähköposti: reetta.tuovinen-salo@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa tietosuoja-asioissa

Tietosuojavastaava
Joni Vitikka
040 829 2275
joni.vitikka@utajarvi.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Asiakkaan henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kunnan tuottaman asumisneuvonnan toteuttaminen asiakkaille ja asiakastapahtumien hallinta.

Palvelusta kerätään myös tilastotietoa asumisneuvonnan vaikuttavuudesta ja laajuudesta. Tilastotietoja käsitellään anonyymisti.

Rekisterin tietosisältö

  • Asiakkaan nimi, yhteystiedot, osoitetiedot
  • Asiakkaan demografiset tiedot
  • Asiakkaan taloutta tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään asiakkaalta itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoihin ei kohdistu säännönmukaisia luotuvuksia. Asiakkaan tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa asiakkaan erillisellä suostumuksella kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi vuokranantaja, Kela tai sosiaalitoimi.

Anonymisoituja tilastotietoja luovutetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

  • Asumisneuvonnan käsiarkistot
  • Utajärven kunnan Tiedostohallinnan järjestelmä

Manuaalinen aineisto:

  • Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tiloissa ja kaapeissa.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot:

  • Tietostohallinnan järjestelmä on suojattu käyttöoikeuksin, ja käyttö perustuu henkilökohtaiseen käyttäjätunnukseen ja salasanaan.

Rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Henkilötiedot säilytetään asiakkuussuhteen päättymisen jälkeen vuoden ajan, ja tuhotaan tietoturvallisesti tämän jälkeen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät Utajärven kunnan internet sivuilta, osoitteesta: https://www.utajarvi.fi/sivu/fi/tietosuojakaytantomme

päivitetty viimeksi: 16.03.2024 13:06