Kirjaston kaukolaina- ja kotipalveluasiakasrekisteri

Tietosuojaseloste
EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja Tietosuojalaki 1050/2018

Rekisterinpitäjä

Utajärven kunta, Hyvinvointipalvelut
Vanhatie 1, 91600 Utajärvi
sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hämäläinen Heljä
Puhelin: 050 444 0029
Sähköposti: helja.hamalainen@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa tietosuoja-asioissa

Tietosuojavastaava
Joni Vitikka
040 829 2275
joni.vitikka@utajarvi.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen kirjastoissa, tilastointi ja Kirjaston suunnittelu- ja selvitystehtävät. Toimintaa ohjaava pääasiallinen lainsäädäntö:

 • Kirjastolaki 904/1998
 • Henkilötietolaki (523/99)
 • Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/99)

Rekisterin tietosisältö

Kirjaston kaukopalvelu asiakkaat

 • Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Kirjaston kotipalveluasiakkaat

 • Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, kirjastokortin numero

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot: asiakas itse tai hänen huoltajansa. Kirjasto voi päivittää yhteys- ja henkilötietoja väestötietojärjestelmästä.

Lainaustoimintaan liittyvät tiedot: kirjastojärjestelmä

Verkkopalvelun asetukset: kirjastojärjestelmä

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kirjastoilla on oikeus hyödyntää itse ja luovuttaa ulkopuolisille toimijoille kirjastonkäyttöön liittyviä tietoja niin, ettei yksittäisten asiakkaiden tietosuojaa vaaranneta.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

 • Koha-kirjastojärjestelmä (erillinen rekisteriseloste)
 • Sotu-siilo (erillinen rekisteriseloste)
 • Mikroväylä Servmanager (erillinen rekisteriseloste)
 • Kirjaston lähiarkisto
 • Therefore -dokumentinhallintajärjestelmä

Manuaalinen aineisto:

Manuaalinen aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa ja lukituissa kaapeissa ja niiden
käyttöä valvotaan

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot:

Therefore -dokumentinhallintajärjestelmä on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Sisällön käyttöä rajoitetaan oikeusryhmittelyin. Järjestelmä on suljetussa tietoverkossa.

Rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Utajärven kirjaston kaukopalvelu asiakkaat

 • Säilytetään vuoden ajan, tuhotaan vuositilastoinnin jälkeen

Kirjaston kotipalveluasiakkaat

 • Asiakassuhteen päättymisestä 6 kuukautta eteenpäin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät Utajärven kunnan internet sivuilta, osoitteesta: https://www.utajarvi.fi/sivu/fi/tietosuojakaytantomme

päivitetty viimeksi: 16.03.2024 13:06