Koulukuljetus


Esi- ja perusopetuksen oppilailla sekä lukion opiskelijoilla on oikeus Utajärven kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen tietyin ehdoin.

Peruskoulu 

 • Perusopetuslain mukainen kuljetusraja on 5 kilometriä 
 • Kuntakohtaisena kyydityksenä 0.–3. -luokkalaisille yli 3 km:n matkat 
 • Koulukuljetus myönnetään oppilaille koulumatkan vaarallisuuden tai rasittavuuden perusteella, mikäli oppilaan koulumatkaan sisältyy:
 • Puolangantietä pitkin kulkeminen Sotkantien/Järvikyläntien risteyksestä Puolangalle päin (Kangaskylä) 
 • Sotkantietä pitkin tapahtuva kulkeminen 
 • Valtatie 22:n pitkin tapahtuva kulkeminen tai ko. tien ylitys 
 • Järvikyläntietä pitkin tapahtuva kulkeminen 
 • vartioimattoman tasoristeyksen ylitys 
 • Putaalantietä pitkin tapahtuva kulkeminen 0.-6. -luokkalaisille 

Syöttökyydit 
 • Kuntakohtaisella päätöksellä syöttökyydit kotoa varsinaiselle kuljetusreitille oppilaille, joilla 
 • 0-6. luokat kävelymatka yli 2 km 
 • 7-9. luokat yli 3 km 


Lukion opiskelijat voivat käyttää peruskoulua varten organisoitua kuljetusjärjestelmää.

Lisätietoja koulukuljetuksesta saa Utajärven koululta.

Utajärven koulu

Utajärven koulussa toimii esiopetus, perusopetus ja lukio. Esiopetuksessa on noin 20 lasta yhdessä opetusryhmässä. Perusopetuksessa oppilaita on noin kolmesataa. Vuosiluokat 1-5 toimivat luokanopetuksessa (alakoulu) ja vuosiluokat 6-9 aineenopetuksessa (yläkoulu). Lukiossa opiskelee yhteensä noin 50 opiskelijaa yksisarjaisessa yleislukiossa. Koulu järjestää myös kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan.

Utajärven koulu antaa tasokasta kasvatusta ja opetusta ajanmukaisessa ja viihtyisässä oppimisympäristössä, jossa vallitsee turvallinen ja innostava ilmapiiri. Kaikessa toiminnassa keskiössä on oppilas. Jokaiselle oppilaalle taataan parhaat mahdolliset edellytykset kasvuun ja oppimiseen. Sekä perusopetuksen että lukion puolella panostetaan jatkossakin vahvasti kansainvälisyyteen ja tietoteknisiin taitoihin.

Käyntiosoite:

Laitilantie 8
91600 UTAJÄRVI

Puhelin:

Kanslia (opetustoimi), Repola Mervi
+358504440950

Kanslia (varhaiskasvatus, opetustoimi), Aksila Suvi
+358401836134

Rehtori, kasvatusjohtaja, Kettukangas Jari
+358505673335

Apulaisjohtaja esiopetus ja perusopetuksen vuosiluokat 1.-5., Hartikka Heli
+358504308900

Apulaisjohtaja yläkoulu ja lukio, Savolainen Sirpa
+358504308915

Sähköposti:

jari.kettukangas@utajarvi.fi
sirpa.savolainen@utajarvi.fi
heli.hartikka@utajarvi.fi
mervi.repola@utajarvi.fi
suvi.aksila@utajarvi.fi

päivitetty viimeksi: 15.04.2024 10:05