GLocalFlex - Utajärven kunta mukana pilotoimassa joustavan sähköverkon mahdollisuuksia

Utajärven kunta on mukana kansainvälisessä EU-GLocalFlex hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on edistää uusiutuvan energian käyttöä, varastointia ja jakelua sekä tasapainottaa uusiutuvan energian tuotannon vaihteluiden aiheuttamaa epävakautta joustavan sähköverkon avulla. Hallitun tasapainottamisen avulla saadaan vakautettua sähkönjakelua sekä pitemmällä aikajänteellä vähennettyä myös hintavaihtelua. Hankkeessa jatkokehitetään ja testataan VTT:n kehittämää avointa kulutusjoustomarkkina-alustaa FlexiMaria. Tasapainottaminen tapahtuisi markkinapaikan sisällä automaation avulla, jolloin kuluttajan tai yrityksen ei tarvitse itse seurata tai säädellä käyttöä tai tuotantoa.

Energianlähteiden tehokkaamman hyödyntämisen kautta saadaan rahallista säästöä ja myös energian siirtomaksut kuluttajille edullisemmiksi. Hankkeen kautta pyritään luomaan myös uusia työpaikkoja ja yritysmahdollisuuksia energiasektorille. Yrityksille ja teollisuusalueille verkkoon liittyminen mahdollistaa paremman kannattavuuden ja tehokkaamman uusiutuvan energian käytön. Avoimen sähköverkon tarkoituksena on mahdollistaa helppo osallistuminen sähköverkkoon niin kuluttajana kuin yrityksenä ja joustavan verkon energiaa pystyttäisiin käyttämään paikallisesti.

Nelivuotisen hankkeen aikana toteutetaan yhteensä kuusi pilottia, joiden kautta pilotoidaan ja luodaan pohja joustavamman energiaverkon laajempaan toteuttamiseen. Jokainen pilottiympäristö on erilainen, ja ympäristöihin lukeutuu alueita kaupungin keskustasta ja maaseudulta, asuin- ja toimistotiloja sekä yritysten tiloja, kuten kerrostaloja ja koteja, yrityskeskus, koulu ja kauppakeskus. Pilotteja on Suomen lisäksi Sveitsissä, Espanjassa, Tšekissä, Saksassa ja Ranskassa. Suomi on yhdessä Saksan ja Tšekin kanssa samassa pilottiryhmässä.

Suomessa pilottikohteena on Utajärven teollisuusalue, johon osallistuu Utajärven kunnan ohella Skarta Energy Oy ja VTT. Utajärven teollisuusalueen pilotti on kuudesta pilotista ainut, joka toimii teollisuuden kokoluokassa. Utajärvelle rakennetaan älykäs energiajärjestelmä, jossa paikallisesti tuotettu uusiutuva energiaa pyritään käyttämään alueen sisällä mahdollisimman paljon. Toiveena on, että tulevaisuudessa paikallisesti uusiutuvalla energialla tuotettu sähkö on myös kuluttajien käytettävissä. 

Aiemmin turpeen nostoon käytetylle suolle rakennetaan aurinkovoimala sekä sen yhteyteen sähkövarasto, jolla tasapainotetaan tuotannon vaihtelu. Lisäksi yhteistyössä Skartan kanssa rakennetaan myös tuulivoimaloita, jotka tukevat sähkön tuotantoa talvella, kun aurinkovoimala ei tuota yhtä tehokkaasti energiaa. Rakentamisen on tarkoitus alkaa kesän 2024 aikana ja aurinkopuiston valmistua ja tuottaa verkkoon energiaa vuoden 2025 aikana.

Kuntakeskus mukana pilotissa

Utajärven pilotissa selvitetään myös kuntakeskuksen kaukolämpöverkon energiatehokkuuden kehittämistä lämpöpumppu- ja lämmön talteenottoratkaisulla. Kunnan kiinteistöjen ja lämpöpumppujen käyttämä sähkö tuotettaisiin aurinkoenergialla. Näin myös lämmöntuotannossa voitaisiin siirtyä asteittain uusiutuvien energialähteiden käyttöön.

Hankkeen aloitustapaaminen VTT:llä tammikuussa 2023

GLocalFlex hanke lähti virallisesti käyntiin vuoden 2023 tammikuussa Oulussa järjestetyssä aloitustapahtumassa. Tapaamisessa tutustuttiin hankkeen muihin toimijoihin ja eri työpakettien ja pilottien rakenteisiin sekä vierailtiin Utajärven teollisuusalueen pilottipaikalla. Hanke etenee tahoillaan suunnittelun ja laskelmien merkeissä. Tammikuussa 2024 Suomen hankehenkilöitä osallistui Saksan Wunsiedelin alueen pilottialueella järjestettyyn tapaamiseen, jossa tutustuttiin SWW Wunsiedelin energiapuistoon. Energiapuiston alueella valmistetaan pellettiä ja vetyä sekä varastoidaan energiaa.

Lue lisää EU-GLocalFlex -hankkeesta 

 

päivitetty viimeksi: 04.04.2024 15:48