Tapahtumatoiminnan asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste
EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja Tietosuojalaki 1050/2018

Rekisterinpitäjä

Utajärven kunta, Hyvinvointipalvelut
Vanhatie 1, 91600 Utajärvi
sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Viitala Antti
Puh. 040 643 0920
Sähköposti: antti.viitala@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa tietosuoja-asioissa

Tietosuojavastaava
Joni Vitikka
040 829 2275
joni.vitikka@utajarvi.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Tapahtumatoiminnan järjestäminen Utajärven kunnassa.

Henkilötietojen käsittelyn laillinen perusta

Henkilötietojen käsittelyn laillinen perusta on rekisteröidyn suostumus.

Rekisterin tietosisältö

  • Tapahtumien osallistujien tiedot kuten nimi ja yhteystiedot.
  • Tapahtumajärjestäjien tiedot, kuten yrityksen/organisaation nimi, yhteystiedot, laskutustiedot.
  • Tapahtumaesiintyjien tiedot, nimi, yrityksen/organisaation nimi, yhteystiedot, laskutustiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan rekisteröidyiltä itseltään tai heidän edustamilta tahoiltaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Laskutustietoja luovutetaan kunnan tilitoimistopalveluita hoitaville tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

  • Kulttuuripalveluiden lähiarkisto
  • Utajärven tapahtumakalenteri

Manuaalinen aineisto:

  • Säilytetään lukitussa kaapeissa.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot:

  • Utajärven tapahtumakalenterin käyttö on rajattu pääsyoikeuksin ja käyttö perustuu henkilökohtaiseen käyttäjätunnukseen ja salasanaan.

Rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Tietojen säilytyksessä, arkistoinnissa ja hävittämisessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä sekä Utajärven kunnan arkistointisuunnitelmaa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät Utajärven kunnan internet sivuilta, osoitteesta: https://www.utajarvi.fi/sivu/fi/tietosuojakaytantomme

päivitetty viimeksi: 16.03.2024 13:05