Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen


Jos kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella tai enintään 100 m päässä vesistöstä, on jätevesijärjestelmä kunnostettava 31.10.2019 mennessä. Muiden kiinteistöjen järjestelmät on uusittava puhdistusvaatimukset täyttäväksi, kun kiinteistölle tehdään esimerkiksi luvanvaraista remonttia tai vesijärjestelmien korjaus- tai muutostöitä. Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) muutos (19/2017) tulivat voimaan 3.4.2017.

Puhdistusvaatimus koskee kaikkia jätevettä tuottavia kiinteistöjä, jotka eivät ole liittyneet viemäriverkostoon. Mikäli syntyvän jäteveden määrä on niin vähäinen, että siitä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, vedet voidaan johtaa hallitusti esim. saostuskaivon tai kivipesän kautta maahan ilman puhdistamista. Vähäisiä jätevesimääriä syntyy esimerkiksi vapaa-ajan asunnoilla, jotka ovat kantoveden varassa ja joissa ei ole käytössä vesikäymälää eikä muita vesivarusteita.

Määräaikainen poikkeaminen jätevesien käsittelystä voidaan myöntää hakemuksesta enintään viideksi vuodeksi kerrallaan, mikäli ympäristökuormitus on huomattavan vähäinen tai käsittelyjärjestelmän parantaminen on kustannuksiltaan kiinteistönhaltijalle kohtuutonta. Kohtuuttomuutta arvioidessa otetaan huomioon mm. kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä, sosiaaliset esteet, kuten pitkäaikainen työttömyys tai sairaus. Ympäristönsuojelulain mukaiset poikkeamiset eivät koske vesihuoltolaitosten toiminta-alueilla voimassa olevaa liittymisvelvollisuutta, vaan sitä säätelee vesihuoltolaki.

Ikävapautus oikeuttaa ne vakituisen asutuksen kiinteistönhaltijat, jotka 9.3.2011 olivat täyttäneet 68 vuotta, poikkeamaan vaatimuksista, mikäli käytössä on toimintakuntoinen järjestelmä. Puhdistusvaatimus siirtyy siis täytettäväksi kiinteistön tuleville käyttäjille.

Poikkeamishakemuksen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista liitteineen voi lähettää osoitteella: Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi tai sähköisesti kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Huomioithan, että kaikilla kiinteistöllä, myös muilla kuin ranta- ja pohjavesialueilla sijaitsevilla, tulee olla selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä (lyhyt kirjallinen selvitys ja asemapiirros mihin on merkitty esim. saostuskaivot ja imeytys/saostuskenttä, mahdolliset purkuputket ym.) ja järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet

Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä

Lomakkeella haetaan poikkeamislupaa jätevesien käsittelystä talousjätevesien käsittelyvaatimuksista ja/tai ympäristönsuojelumääräyksistä.

Tulostettava lomake ja lomakkeen toimitustiedot:

Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä (DOC)
Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä (DOC)
Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä (DOC)
Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä (DOC)
Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä (DOC)
Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä (DOC)

Oulunkaaren ympäristöpalvelut
PL 10
93101 PUDASJÄRVI

Ympäristönsuojelun asiointi Utajärvellä

Oulunkaaren ympäristöpalveluiden ympäristötarkastajien toimitilat Utajärvellä.

Käyntiosoite:

Vanhatie 6
91600 UTAJÄRVI

Puhelin:

Ympäristösuojelun ympäristötarkastaja, Brita Telenvuo
+358500282946

Ympäristöjohtaja, Jarmo Kelloniemi
+358400433998

Sähköposti:

brita.telenvuo@pudasjarvi.fi
jarmo.kelloniemi@pudasjarvi.fi

Verkkoasiointi:

Oulunkaaren ympäristöpalvelut

Aukioloajat:

Maanantai 08:00 - 16:00
Tiistai 08:00 - 16:00
Keskiviikko 08:00 - 16:00
Torstai 08:00 - 16:00
Perjantai 08:00 - 16:00

päivitetty viimeksi: 05.03.2024 17:31