Utajärven kunnan viestintä

Utajärven kunnan viestinnän tehtävä on tukea kunnan strategiassa vahvistettujen päämäärien saavuttamista. Viestintä pohjautuu kunnan voimassa olevaan kuntastrategiaan, joka antaa suuntaviivat viestinnän toteuttamiselle ja kehittämiselle. Hyödynnämme monipuolisesti eri viestintäkanavia ajankohtaisten asioiden ja tapahtumien tiedottamisessa.

Viestintä on oleellinen osa kaikkea kunnan toimintaa. Viestinnän perustehtävä on edistää kuntalaisten osallisuutta ja hyvinvointia tarjoamalla tietoa kunnan toiminnasta, palveluista, suunnitelmista ja päämääristä. Näin luodaan edellytyksiä kuntalaisten osallistumiselle ja vaikuttamiselle kunnan toimintaan, sekä lisätään keskustelua ja asioiden käsittelyn avoimuutta viestimällä asioiden valmistelusta ja päätöksenteosta.

Utajärven kunnan viestinnästä vastaa kunnanjohtaja yhdessä viestinnän asiantuntijan kanssa. Utajärven kunnassa toimii myös viestintätiimi, jossa on jäseniä kunnan eri osastoilta.

Graafinen ohjeisto ja logot

Kunnan logotiedostot on tarkoitettu yhteistyökumppaneiden ja median käyttöön. Mikäli logoa halutaan käyttää muihin tarkoituksiin, otathan yhteyttä viestinnän asiantuntijaan, yhteystiedot alla. Logojen luvaton käyttö on kielletty.

Graafinen ohjeisto

Utajärven kunnan graafisen ohjeiston löydät tästä linkistä (pdf).

Logovaihtoehdot

Utajärven logoa käytetään kaikessa kuntalais- ja markkinointiviestinnässä. Jokaiselle kunnan toimialalle on määritelty omat värinsä, jotka näkyvät toimialan logoissa. Kunnan Hallintopalveluiden logo toimii kunnan ns. päälogona. Mikäli viestittävä asia koskee useampaa toimialaa tai kuntaa yleisesti, käytä silloin hallintopalveluiden logoa. Mustaa logoa voi käyttää, mikäli saavutettavuus sitä vaatii. Pääsääntöisesti on suositeltavaa käyttää logon pystyversiota. 

 

 
Hallintopalveluiden logo, pysty   Hallintopalveluiden logo, vaaka
RGB: 0, 161, 141    
HEX: 00a18d    
     
 
Elinympäristöpalveluiden logo, pysty   Elinympäristöpalveluiden logo, vaaka
RGB: 0, 47, 119    
HEX: 002f77    
     
 
Elinvoimapalveluiden logo, pysty   Elinvoimapalveluiden logo, vaaka
RGB: 255, 172, 30    
HEX: ffac1e    
     
 
Hyvinvointipalveluiden logo, pysty   Hyvinvointipalveluiden logo, vaaka
RGB: 234, 30, 121    
HEX: ea1e79    
     
 
Kasvatuspalveluiden logo, pysty   Kasvatuspalveluiden logo, vaaka
RGB: 107, 196, 232    
HEX: 6bc4e8    
     
 
Musta logo, pysty   Musta logo, vaaka

 

Viestintäohje

Utajärven kunnan viestintäohje on päivittymässä kevään 2024 aikana. 

Utajärven kunta somessa 

Facebook
Instagram 
LinkedIn

Ota yhteyttä

Terhi Lotvonen

Viestinnän asiantuntija

Toimiala: Hallinto- ja tukipalvelut
Toimipiste: Roomari, Vanhatie 1
Palvelu: Hallintotiimi
Sähköposti: terhi.lotvonen@utajarvi.fi
Puhelin: 040 543 2134

päivitetty viimeksi: 05.04.2024 11:21