Vesihuollon asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste
EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja Tietosuojalaki 1050/2018

Rekisterinpitäjä

Utajärven kunta, Elinympäristöpalvelut
Vanhatie 1, 91600 Utajärvi
sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Itälahti Marko
Puh. 050 572 4542
sähköposti: marko.italahti@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa tietosuoja-asioissa

Tietosuojavastaava
Joni Vitikka
040 829 2275
joni.vitikka@utajarvi.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on ylläpitää vesihuollon asiakastietoja, hoitaa laskutusta ja maksuvalvontaa, mittarihuoltoa ja liittymissopimusten hallintaa.

Vesihuoltolaki (119/2001)

Rekisterin tietosisältö

Asiakas:

 • Asiakkaan nimi
 • henkilö- / y-tunnus
 • Asiakkaan osoite
 • Kiinteistön osoite, nimi ja rekisteritunnus jossa asiakkaan liittymä on
 • puhelinnumero
 • tilinumero tai verkkolaskutiedot
 • sähköpostisoite
 • Vedenkulutus kuutioina
 • Muuta asiakassuhteen kannalta oleellista tietoa

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas itse, mittarilukuilmoitukset, YTJ

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan laskutuspalvelua tuottavalle toimijalle. Tietoja luovutetaan myös tarvittaessa perintätoimistolle.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

 • Elinympäristöpalveluiden lähiarkistot
 • Laskutuspalvelua tuottavan toimijan lähiarkisto
 • Utajärven kunnan päätearkisto
 • Vesikanta Plus vesihuollon asiakastietojärjestelmä
 • Therefore -dokumentinhallintajärjestelmä

Manuaalinen aineisto:

 • Manuaalinen aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa ja lukituissa kaapeissa ja niiden käyttöä valvotaan.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot:

 • Vesikanta Plus -ohjelman käyttö on suojattu henkilökohtaisella tunnuksella ja salasanalla. Ohjelma on suljetussa tietoverkossa.
 • Therefore -dokumentinhallintajärjestelmä on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Sisällön käyttöä rajoitetaan oikeusryhmittelyin. Järjestelmä on suljetussa tietoverkossa

Rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Tietojen säilytyksessä, arkistoinnissa ja hävittämisessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä sekä Utajärven kunnan arkistointisuunnitelmaa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät Utajärven kunnan internet sivuilta, osoitteesta: https://www.utajarvi.fi/sivu/fi/tietosuojakaytantomme

päivitetty viimeksi: 16.03.2024 13:02