Taiteen perusopetus ja kansalaisopisto 

Kuvataiteen perusopetusta järjestetään Oulujoki-Opiston kuvataidekoululla vakituisen opettajan johdolla. Opetus on tavoitteellista, tasolta (1-10) toiselle etenevää opetusta lapsille ja nuorille, etupäässä 9-vuotiaasta alkaen. Kuvataidekoulussa on myös varhaisiän taidekasvatusta.

Muhoksen Musiikkikoulu tarjoaa opetussuunnitelmaan perustuvaa taiteen perusopetusta musiikin laajan oppimäärän mukaisesti. Musiikkikoululla voi opiskella pianon, viulun, huilun, sellon, klarinetin, lyömäsoitinten ja harmonikan soittoa sekä laulua.

Toimi näin:

Käytä ilmoittautumiseen ensisijaisesti Oulujoki-Opiston sähköistä palvelua tai soita Oulujoki-Opiston toimistoon.
Musiikkikouluun järjestetään vuosittain erillinen pääsykoe.

Oppilaaksi taiteen perusopetuksen opintoryhmiin pääsee ennakkoilmoittautumisten perusteella ilmoittautumisjärjestyksessä. Keskeyttäneiden tilalle voidaan lukukausien vaihteessa ottaa uusia opiskelijoita.

Maksullisuus:

Taiteen perusopetuksen lukukausimaksu opintojaksolta 1 on 103 €, muut opintojaksot 159 € ja teemaopinnot 157 €.

Musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisen opetuksen hinta on 30 minuuttia viikossa 157 €, 45 minuuttia viikossa 236 € ja 60 minuuttia viikossa 315 €.

Kansalaisopisto

Utajärven kunta ostaa kansalaisopiston kurssit Muhoksella toimivalta Oulujoki-Opistolta.

Kansalaisopistot tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Opiskelu kansalaisopistossa ei tähtää tutkinnon suorittamiseen, vaan opiskelijan monipuoliseen kehittymiseen, elinikäiseen oppimiseen, hyvinvointiin ja aktiiviseen kansalaisuuteen.

Kansalaisopistoja ylläpitävät kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset, säätiöt tai yhteisöt opetus- ja kulttuuriministeriön luvalla. Ylläpitäjät päättävät opetuksen sisällöstä itsenäisesti. Usein opetus keskittyy kädentaitoihin ja harrastuksiin, kieliin ja taideaineisiin. Opetus on tyypillisesti ryhmäopetusta iltaisin tai viikonloppuna. Opetus voi olla lähi- tai etäopetusta.

Toimi näin:

Kurssiohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät Oulujoki Opiston verkkosivuilta

Kansalaisopistot ovat avoimia kaikille

Kenelle ja millä ehdoin:

Kansalaisopistot ovat avoimia kaikille.

Oulujoki-Opisto

Verkkosivu tarjoaa tietoa Oulujoki-Opiston opinto-ohjelmista, järjestettävistä kursseista ja niihin ilmoittautumisesta, kurssimaksuista, henkilökunnasta sekä työ- ja loma-ajoista. Sivustolta löytyy myös tarkempaa tietoa musiikki- ja kuvataidekoulun tarjonnasta sekä mahdollisuudesta tilata kursseja. Sivuston kautta voi myös antaa palautetta ja esittää kurssitoiveita.

Verkkosivu:

Siirry verkkosivulle

Oulujoki-Opistoon ilmoittautuminen

Verkkokanava ohjeistaa Sinua ilmoittautumaan Oulujoki-Opisto -kansalaisopiston kursseille. Voit ilmoittautua useammillekin kursseille. Kulloinkin voimassa oleva kurssiohjelma näkyy sivustolla.

Siirry verkkoasiointiin

päivitetty viimeksi: 04.04.2024 15:45