Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

Kaavaprosessi

Kaavan etenemisprosessi on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kaikilla kaavatasoilla, sekä laajoja alueita käsittävillä maakuntakaavoilla, että yksityiskohtaisilla asemakaavoilla, noudatetaan samanlaista kaavaprosessia. Kaavaprosessi käynnistyy kunnanhallituksen päätöksellä ja se päättyy lopulta viralliseen kuulutukseen voimaantulokuulutukseen.

Kaavaprosessin vaiheiden tarkoitus on mahdollistaa suunnittelun läpinäkyvyys ja osallistaa alueen käyttäjiä ja toimijoita ottamaan kantaa kaavan suunnitelmiin ja sen lopulliseen sisältöön. Osallisia ovat kaikki, joiden toiminta- ja elinympäristöön kaavahanke vaikuttaa.

Kaavahankkeen alussa nähtäville asetetaan hanketta kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Tämän suunnitelman tarkoituksena on kertoa kaavahankkeen sisältö, eli mitä suunnitellaan ja mihin sekä mitä vaikutuksia kaavalla on toteutuessaan. Suunnitelmassa myös yleensä kerrotaan, mitä selvityksiä kaavan laatiminen edellyttää.

Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä kaksi kertaa kaavoitusprosessin aikana, ensin luonnoksena ja sitten ehdotuksena. Molempina nähtävilläoloaikoina on mahdollista jättää kirjallisia huomioita koskien kaavan sisältöä ja muita kaavoitusratkaisuja. Hyvässä kaavaprosessissa osallisia huomioidaan aikaisessa vaiheessa ja kerätään alustavia mielipiteitä suunnittelun lähtökohdiksi jo alkuvaiheessa.

Kaavan hyväksyy lopulta valtuusto, tästä hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen ja edelleen joissain tapauksissa valitusoikeuden saamisen myötä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Oikeusasteiden käsittelyiden päätteeksi löydetään sopivat ratkaisut.

Lopulta kaava kuulutetaan lainvoimaiseksi ja se astuu voimaan. Kaavaprosessi päättyy tähän. Isot kaavahankkeet voivat olla vuosia kestäviä projekteja, jotka saattavat valitusten myötä venyä hyvinkin pitkiksi prosesseiksi. Hyvällä osallistamisella ja suunnittelulla pyritään aina minimoimaan valitusten todennäköisyys ja näin saattamaan kaavoja eli maankäytön suunnitelmia käyttöön mahdollisimman tehokkaasti.

Kaavan tarkoitus on ohjata maankäyttöä sellaisilla alueilla, joissa rakentamisen paine on kovempaa.

päivitetty viimeksi: 02.05.2019 23:21
Anna palautetta
Sulje
Anna palautetta