Vireillä olevat kaavat

Kunnassamme on vireillä useita kaavoituksia, kaavojen muutoksia sekä laajennuksia

Lämpötien asemakaava

 • Lämpötien alueelle on suunnitteilla työpaikka- ja kevyen teollisuuden alue
 • Kaava on kuulutettu vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu
 • Onnistuneen kaavarakenteen takaamiseksi tehdään ensin muutama erilainen kaavarakenne, joista parasta lähdetään työstämään eteenpäin

Rokuan asemakaavan pohjoisosan päivitys

 • Rokuan asemakaavan pohjoisosan päivitys on käynnistetty ja päivityksen tarkoitus on mahdollisuuksien mukaan kaavoittaa lisää rakennustontteja loma-asuntoja varten ja kehittää yrityksien toimintaympäristöjä
 • Asemakaavan päivityksen yhteydessä toteutetaan Natura-arviointi, jonka tuloksien perusteella tutkitaan uusien rakennuspaikkojen muodostamista herkkään luontoympäristöön
 • Rokuan asemakaavan eteläosan päivitys tullaan myös käynnistämään lähivuosina
 • Rokuan asemakaavan pohjoisosan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja sen riittävyydestä voi jättää kuntaan palautetta koko kaavahankkeen ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (avautuu uuteen ikkunaan).

Sotkajärvi-Alakylä osayleiskaavan laajennus ja päivitys

Ponteman tuulivoimapuiston osayleiskaava

 • Hanketta on päätetty edistää YVA:n ja kaavoituksen yhteismenettelyllä
 • YVA-suunnitelma sekä osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 24.6.2021–23.8.2021.
 • Hankkeelle on avattu hyviä havainnevideoita sisältävät internetsivut osoitteeseen: www.tuulipuistopontema.fi (linkki avautuu uuteen ikkunaan)      

Ahmaksen tuulivoimapuiston osayleiskaava

 • Utajärven valtuusto on tehnyt kaavoituspäätöksen ja hankkeeseen liittyvä ennallistamissopimus on hyväksytty 

Maaselän tuulivoimaosayleiskaava

 • Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.11.2020, oikeuskäsittely kesken

Loiraskankaan tuulivoimaosayleiskaava

 • Hankeselvitys käynnissä

Hietaselkä

 • Kaavoitus käynnissä

Tornikankaan tuulivoimaosayleiskaava

 • Kaavoitus käynnissä

Tynnyrikorven tuulivoimaosayleiskaava

 • Kaavoitus käynnissä

Korteperän tuulivoimaosayleiskaava

 • Kaavoitus käynnissä

Mustikkakankaan teollisuusaleen asemakaavan laajennus ja päivitys

 • Kaavoitus käynnissä

 

 

 

 

päivitetty viimeksi: 12.02.2024 16:54