Hyväksytyt kaavat

Utajärven kunnan voimassa olevat osayleis- ja asemakaavat merkintöineen löydät infokartta-palvelusta kohdasta kaavoitus ja maankäyttö.

Kaava-alue Hyväksytty
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava Hyväksytty vaiheittain
1. vaihemaakuntakaava 23.11.2015
2. vaihemaakuntakaava 7.12.2016
3. vaihemaakuntakaava 5.11.2018
Kirkonkylä-Vaala osayleiskaava 30.3.2017
Kirkonkylän osayleiskaava (oikeusvaikutukseton) 4.4.2001
Sotkajärvi-Alakylä osayleiskaava 29.10.2010
Rokuan yleiskaava 4.9.2009
Kirkonkylän asemakaavayhdistelmä 22.6.2022
Mustikkakankaan asemakaavan eteläosa 25.3.2021
Mustikkakankaan asemakaavan pohjoisosa 30.6.2021
Roinilan asemakaava 10.9.2012
Rokuan asemakaava 30.11.1994
Pahkavaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava 10.1.2019

 

päivitetty viimeksi: 12.02.2024 16:53