Ohita päävalikko
Takaisin etusivulle
Avaa päävalikkoSulje päävalikko  
Ohita sivuvalikko

Maaselän tuulivoimapuiston osayleiskaavoitus

Utajärven kunnan alueelle, Sangin kylän länsipuolelle on suunnitteilla tuulivoimapuisto. Tuulivoimahanketta on alun alkaen suunniteltu Maaselän ja Hepoharjun alueiden kokonaisuutena. Suunnittelun edetessä Hepoharjun alue on jätetty pois Puolustusvoimien kielteisen kannan vuoksi. 

Tällä hetkellä Maaselän tuulivoimapuisto sisältää laajimmillaan seitsemän tuulivoimalaa, joiden napakorkeus on 180 metriä ja kokonaiskorkeus on enintään 255 metriä.

Tuulivoimapuiston suunnittelussa on toteutettu ympäristövaikutusten arviointiselostus. Suunnittelua on jatkettu osayleiskaavan laatimisella. Osayleiskaava on ehdotusvaiheessa ja siihen liittyvä kaava-aineisto on listattuna alapuolella.

Muistutukset ja lausunnot pyydetään lähettämään 28.8.2020 mennessä osoitteeseen Utajärven kunta/Kunnanhallitus Vanhatie 46, PL 18, 91601 UTAJÄRVI, tai sähköpostiin kirjaamo@utajarvi.fi. Kaava-aineisto on paperiversiona tutustuttavissa Utajärven kirjastossa (Anttilantie 13).

Maaselän osayleiskaava - kaavaehdotuskartta
Maaselän osayleiskaava - kaavaselostus
 
Liite 1, osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadun palautteen yhteenveto
Liite 3, Luontoselvitys
Liite 4, Lepakkoselvitys
Liite 5, Pesimälinnustoselvitys
Liite 6, Lintujen muutonseuranta
Liite 7, Metsäkanalintuselvitys
Liite 8, Arkeologinen inventointi
Liite 9, Näkyvyysanalyysit
Liite 10, Havainnekuvaliite
Liite 11, Melumallinnus
Liite 12, Välkemallinnus
Liite 13, Luonnosvaiheen palauteraportti = luonnosvaiheen vastineet
Liite 15, Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta
Liite 16.1, Maaselän ja Hepoharjun tuulivoimahankkeen YVA-selostus
Liite 16.2, Maaselän ja Hepoharjun tuulivoimahankkeen YVA-selostuksen liitteet 1-10
Liite 16.3, Maaselän ja Hepoharjun tuulivoimahankkeen YVA-selostuksen liitteet 11-20
Liite 17, YVA selostuslausunto
Liite 18, Koste yhteysviranomaisen YVA-arviointiselostuksen lausunnosta
Liite 19, Maisema-arviointi
 

Tiia Possakka

Kaavoitusinsinööri

Toimiala: Elinympäristöpalvelut
Toimipiste: Tekninen toimisto, Kirkkotie 27
Palvelu: Kaavoituspalvelut
Rakentajan kaverit
Sähköposti: tiia.possakka@utajarvi.fi
Puhelin: 050 5917 240

päivitetty viimeksi: 23.06.2020 15:42