Ohita päävalikko
Takaisin etusivulle
Avaa päävalikkoSulje päävalikko  
Ohita sivuvalikko

Pahkavaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavoitus

Utajärven kunnan alueelle on suunnitteilla Pahkavaaran tuulivoimapuisto. Pahkavaaran tuulipuisto Oy on Tornator Oyj:n omistama yhtiö, jonka kotipaikka on Utajärvi. 

Tuulivoimapuisto koostuu tuulivoimaloista, niitä yhdistävistä maakaapeleista, huoltoteistä, tuulivoimapuiston sähköasemasta, sekä sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta uudesta liityntävoimajohdosta. Tuulivoimapuiston sähkönsiirto on tarkoitus liittää kantaverkkoon Muhoksen Pyhäkosken tai Pyhänselän sähköasemalla.

Pahkavaaran alueelle on nykyisen suunnitelman mukaan mitoitettu 37 tuulivoimalaa ja suunnittelualueen pinta-ala on noin 3310 hehtaaria. 

Tuulivoimapuiston suunnittelussa on toteutettu ympäristövaikutusten arviointiselostus. Suunnittelua on jatkettu osayleiskaavalla.

PAHKAVAARAN HYVÄKSYTTY OSAYLEISKAAVA-AINEISTO

Osayleiskaavaehdotus - kaavakartta
Osayleiskaavaselostus
Kasvillisuus ja luontotyyppiselvitys (Liite 3)
Lepakkoselvitys (Liite 4)
Pesimälinnustoselvitys (Liite 6)
Kevät- ja syysmuutonselvitys (Liite 7)
Metsäkanalintujen soidinpaikkaselvitys (Julkinen versio, Liite 8)
Muinaisjäännösinventointi (Liite 11)
Näkyvyysanalyysikartat (Liite 12)
Kuvasovitteet (Liite 13)
Melumallinnus (Liite 14)
Välkemallinnus (Liite 15)
Kaavaehdotuksesta saadun palautteen vastineet (Liite 17)
Pintavesikartta (Liite 22)
Viitasammakkoselvitys 25.5.2018 (liite 23)
Maisema-arviointi (Liite 24)
Pintavesiarviointi 19.6.2018 (Liite 25)
 
Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta (Liite 18)
YVA-selostus (Liite 19.1)
YVA-selostus, liitteet OSA 1, 1-10 (Liite 19.2)
YVA-selostus, liitteet OSA 2, 11-20 (Liite 19.3)
Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta ja esitykset jatkotoimenpiteistä (Liite 21)
 

Tiia Possakka

Kaavoitusinsinööri

Toimiala: Elinympäristöpalvelut
Toimipiste: Tekninen toimisto, Kirkkotie 27
Palvelu: Kaavoituspalvelut
Rakentajan kaverit
Sähköposti: tiia.possakka@utajarvi.fi
Puhelin: 050 5917 240

päivitetty viimeksi: 23.06.2020 11:40