Ohita päävalikko
Takaisin etusivulle
Avaa päävalikkoSulje päävalikko  
Ohita sivuvalikko

Hiiliviisas Utajärvi

Utajärvi on HINKU-kunta,  mitä se oikein tarkoittaa?

Utajärvi on osa HINKU-kuntien verkostoa. Vähennämme päästöjämme 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kuntamme liittyi ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden laajaan verkostoon vuonna 2018.

HINKU-kuntana Utajärvi pyrkii vähentämään ilmastopäästöjään uusiutuvan energian käytön lisäämisellä sekä parantamalla energiatehokkuutta. Kannustamme myös paikallisia asukkaita sekä yrityksiä ilmastotekoihin.

Pyrimme vähentämään ilmastopäästöjä

HINKU-kuntana Utajärvi pyrkii vähentämään ilmastopäästöjään uusiutuvan energian käytön lisäämisellä sekä parantamalla energiatehokkuutta. Kannustamme myös paikallisia asukkaita sekä yrityksiä ilmastotekoihin. Konkreettisia toimia päästöjen vähentämiseksi ovat mm. kaasutankkausasemaa ja julkista sähköautojen latauspistettä varten haettu avustus, kaukolämmön tuottaminen Kinnusen myllyn ylijäämätuotteella, kaurankuorella, tuulivoiman kehittäminen, muovin kierrätyksen aloittaminen ja kierrätyksen tehostaminen Lakeuden Ekon toiminnan myötä.

Kuntien kasvihuonekaasupäästöjen skenaariotyökalulla voit arvioida millaisia muutoksia päästöjen vähentäminen ja päästövähennystavoitteisiin pääseminen edellyttää.

Utajärven kunnan energiataseet ja uusiutuvan energian potentiaalit -raportin mukaan uusiutuvan energian vapaita potentiaaleja löytyy etenkin tuulivoiman ja puupolttoaineiden osalta.

Kiertotalous on periaatteena niin uusien alueiden suunnittelussa kuin rakennuksien rakentamissakin. Kiertotalous on vahvasti mukana Utajärven kunnan resurssiviisauden tiekartassa. Utajärven kunnan Hinku-työryhmä on laatinut tiekartan kunnan pitkän aikavälin strategiseksi kehittämissuunnitelmaksi. Resurssiviisaudella tarkoitetaan ”erilaisten resurssien (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut, tilat ja aika) käyttämistä ympäristön kannalta kestävästi ja ihmisten hyvinvointia edistävällä tavalla”. Tiekartassa esitettyjen toimipiteiden tulee vähentää tehokkaasti kasvihuonekaasupäästöjä ja muita ympäristövaikutuksia samalla vahvistaen taloudellista toimeliaisuutta ja työllisyyttä, luoden uutta liiketoimintaa sekä parantaen asukkaiden hyvinvointia.Kasa vanhoja autonrenkaita

Laske oma hiilijalanjälkesi. Eli asumisesta, liikkumisesta, ruoasta ja muiden tavaroiden ja  palveluiden kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt.

 

 

Utajärven kunta on osa HINKU-verkostoa

HINKU-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat.

HINKU-kunnaksi ryhtyminen edellyttää HINKU-kriteerien täyttymistä. Nämä kriteerit on laatinut Suomen ympäristökeskus (SYKE). Näillä kriteereillä tarkoitetaan kuntien ilmastonmuutoksen hillintätoimia ja linjauksia, joilla kunta uskottavasti sitoutuu vähentämään oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä sekä vaikuttamaan alueensa toimijoihin (asukkaat, yritykset, maa- ja metsätalousyrittäjät sekä vapaa-ajan asukkaat) siten, että alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä tavoitellaan hiilineutraaliutta.

Verkosto jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille. HINKU-verkosto jatkaa myös hankkeessa käynnistettyä työtä kuntien paikallisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseksi.

Lue lisää aiheesta:

Utajärven Mustikkakankaan teollisuusalueen kiertotalouden käsikirja -hanke

Hankkeen keskipisteessä on laatia käsikirja Mustikkakankaan kiertotaloutta ohjaavaksi työkaluksi. Etenkin kiertotalousmateriaalien vaatiman ympäristöluvitusprosessin selkeyttäminen on tarpeen.

Pyrimme siihen, että materiaalit, jotka muuten päätyisivät jätteeksi, saadaan hyötykäyttöön. Näin säästyy rahaa ja neitseellisiä luonnonvaroja sekä syntyy kestävää liiketoimintaa, mikä on linjassa Utajärven kunnan resurssiviisauden tiekartan tavoitteiden kanssa. Käsikirjan merkittävin sovelluskohde tulee olemaan rakennusten purkamisesta syntyvän, kierrätettävän materiaalin hyödyntäminen voimakkaasti laajenevan Mustikkakankaan infrarakentamisessa.

Paikallisesti syntyvät materiaalit on tarkoitus hyödyntää Utajärven alueella eikä kuljeteta enää pitkiä matkoja välivarastoihin tai loppusijoituspaikkoihin. Tämän ansiosta saadaan logistiikan ilmastopäästöt merkittävästi pienemmiksi. Tavoitteena on hiilineutraali teollisuusalue vuonna 2030.

Hanke toteutetaan osana Ympäristöministeriön Kuntien ilmastohankkeet -avustusta. Hankebudjetti on 63 000 euroa, joista Ympäristöministeriöltä saadun tuen osuus on 70 %. Hanke toteutetaan konsulttityönä ajanjaksolla 01.05.2021 – 30.11.2022.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on hiili- ja resurssiviisaan kiertotaloustoiminnan kehittäminen Mustikkakankaan teollisuusalueella. Tämä vaatii ennen kaikkea kierrätysmateriaalien hyödyntämisen osaamistason parantamista, luvituksen hakemisen ja myöntämisen sekä teknisen osaamisen osalta. Kiertotalouden ja optimoidun toimintamallin (mm. logistiikan osalta) avulla pyrimme säästämään neitseellisiä luonnonvaroja, alentamaan taakanjakosektorin kasvihuonekaasupäästöjä sekä saavuttamaan taloudellista hyötyä.

Hankkeen puitteissa toteutetaan lisäksi Geopolymeeri-kohteen esiselvitys, johon osallistuu Oulun yliopisto ja alan yritys. Geopolymeerit valmistetaan teollisuuden jätteistä tai sivutuotteista ja sopivat täten erittäin hyvin tähän kiertotaloutta edistävään hankkeeseen.

Hankkeen aikana laadittava kiertotalouden käsikirja tulee olemaan julkisesti saatavilla ja kaikkien vapaasti käytettävissä. Näin mahdollistetaan käsikirjan soveltamista myös muissa kunnissa. Kiertotalous ja hiiliviisaus ovat globaaleja trendejä, jotka lisäävät niihin sitoutuneiden yritysten ja kuntien myönteistä brändiä. Yksi tärkeä tavoite onkin viestittää hankkeen saavutuksista alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä huolehtia myös kuntaorganisaation sisäisestä viestinnästä. Näin lisäämme Mustikkakankaan houkuttelevuutta uusille yrityksille ja vahvistamme Utajärven mainetta vastuullisena ja innovatiivisena kuntana.

Toimenpiteet

Hanke toteutetaan alla listattujen työpakettien kautta. Joka työpaketissa konsultti toimii ohjausryhmän ohjauksessa. Ohjausryhmä koostuu kiertotalouden käsikirjan käyttäjistä, joihin lukeutuu Utajärven kunnan ja muiden viranomaisten ohella paikalliset yritykset.


Työpaketti 1: Käsikirjan ja päästölaskentatyökalun laatiminen
Työpaketti 2: Työpajan / koulutuksen järjestäminen käsikirjan käyttäjille ja sidosryhmille (kunta, kiertotalouden yritykset, Mustikkakankaan toimijat, Ely-keskus, naapurikunnat) sekä palautekysely ja käsikirjan viimeistely
Työpaketti 3: Käsikirjan soveltaminen Mustikkakankaalla
Työpaketti 4: Viestintä

Petri Leskinen

Elinympäristöjohtaja

Toimiala: Elinympäristöpalvelut
Johtoryhmä
Toimipiste: Tekninen toimisto, Kirkkotie 27
Palvelu: Rakentajan kaverit
Sähköposti: petri.leskinen@utajarvi.fi
Puhelin: 050 387 1973

päivitetty viimeksi: 04.06.2021 11:16

Käytämme evästeitä sivuston toiminnoissa, sosiaalisen median ominaisuuksien tarjoamiseen ja liikenteen analysointiin.
Tietoa sivustosta