Ohita päävalikko
Takaisin etusivulle
Avaa päävalikkoSulje päävalikko  
Ohita sivuvalikko

Hiiliviisas Utajärvi

Utajärvi on HINKU-kunta,  mitä se oikein tarkoittaa?

Utajärvi on osa HINKU-kuntien verkostoa. Vähennämme päästöjämme 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kuntamme liittyi ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden laajaan verkostoon vuonna 2018.

Utajärven kunta on päättänyt laatia pitkän aikavälin suunnitelman, resurssiviisauden tiekartan, joka ohjaa kuntaa kohti päästöttömyyttä ja jätteettömyyttä. Kuntalaisilla on nyt mahdollisuus kertoa nettikyselyssä mielipiteensä tiekartassa ehdotetuista tavoitteista ja toimenpiteistä. Tiekartassa käsiteltyjä aiheita ovat energia, liikenne, materiaalikierrot, ruoka ja vesien käyttö. Tiekartta on yksi työvälineistä, joiden avulla päästövähennyksiä pyritään saamaan aikaan.

Kysely on auki 19.4.2020 saakka. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15-20 minuuttia.
https://link.webropolsurveys.com/S/F16FA102295F2954

Tiekarttaa on valmisteltu kunnan koollekutsumassa työryhmässä viime keväästä lähtien. Valmistelussa ovat olleet mukana Euroopan aluekehitysrahaston rahoittaman VÄRE-hankkeen asiantuntijat Suomen ympäristökeskuksesta ja Iin Micropolis Oy:stä. Utajärvi on yksi VÄRE-hankkeessa mukana olevista kunnista Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeessa kartoitetaan ja suunnitellaan toimenpiteitä, joilla kunnat voivat vähentää päästöjä ja muita toimintansa ympäristövaikutuksia.

HINKU-kuntana Utajärvi pyrkii vähentämään ilmastopäästöjään uusiutuvan energian käytön lisäämisellä sekä parantamalla energiatehokkuutta. Kannustamme myös paikallisia asukkaita sekä yrityksiä ilmastotekoihin.

Laske oma hiilijalanjälkesi!

Eli asumisesta, liikkumisesta, ruoasta ja muiden tavaroiden ja palveluiden kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt.

https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ilmastodieetti/

HINKU-kuntana Utajärvi pyrkii vähentämään ilmastopäästöjään uusiutuvan energian käytön lisäämisellä sekä parantamalla energiatehokkuutta. Kannustamme myös paikallisia asukkaita sekä yrityksiä ilmastotekoihin. Konkreettisia toimia päästöjen vähentämiseksi ovat mm. kaasutankkausasemaa ja julkista sähköautojen latauspistettä varten haettu avustus, kaukolämmön tuottaminen Kinnusen myllyn ylijäämätuotteella, kaurankuorella, tuulivoiman kehittäminen, muovin kierrätyksen aloittaminen ja kierrätyksen tehostaminen Lakeuden Ekon toiminnan myötä. Kiertotalous on periaatteena niin uusien alueiden suunnittelussa kuin rakennuksien rakentamissakin. Utajärvi myös kehittää uudenlaista asumisen mallia – GeoHouse Älykylää, jonka yhtenä suurimpana tavoitteena on pyrkiä hiilineutraaliuuteen.

 

Utajärven kunta on osa HINKU-verkostoa

HINKU-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat.

HINKU-kunnaksi ryhtyminen edellyttää HINKU-kriteerien täyttymistä. Nämä kriteerit on laatinut Suomen ympäristökeskus (SYKE). Näillä kriteereillä tarkoitetaan kuntien ilmastonmuutoksen hillintätoimia ja linjauksia, joilla kunta uskottavasti sitoutuu vähentämään oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä sekä vaikuttamaan alueensa toimijoihin (asukkaat, yritykset, maa- ja metsätalousyrittäjät sekä vapaa-ajan asukkaat) siten, että alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä tavoitellaan hiilineutraaliutta.

Verkosto jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille. HINKU-verkosto jatkaa myös hankkeessa käynnistettyä työtä kuntien paikallisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseksi.

 

Lue lisää aiheesta:

Hiilineutraalisuomi.fi (linkki)

Energia- ja materiaaliloikka (linkki)
 
 
ProAgria, Biocode - Climate intelligent farming (video)
 

Petri Leskinen

Elinympäristöjohtaja

Toimiala: Elinympäristöpalvelut
Johtoryhmä
Toimipiste: Tekninen toimisto, Kirkkotie 27
Palvelu: Kiinteistöhuolto
Vesi- ja viemärilaitos
Ruoka ja siivouspalvelut
Kaavoituspalvelut
Jätehuolto ja kierrätys
Rakentajan kaverit
Sähköposti: petri.leskinen@utajarvi.fi
Puhelin: 050 387 1973

päivitetty viimeksi: 24.03.2020 10:34