Ohita päävalikko
Takaisin etusivulle
Avaa päävalikkoSulje päävalikko  
Ohita sivuvalikko

Hiiliviisas Utajärvi

Utajärvi on HINKU-kunta,  mitä se oikein tarkoittaa?

Utajärvi on osa HINKU-kuntien verkostoa. Vähennämme päästöjämme 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kuntamme liittyi ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden laajaan verkostoon vuonna 2018.

HINKU-kuntana Utajärvi pyrkii vähentämään ilmastopäästöjään uusiutuvan energian käytön lisäämisellä sekä parantamalla energiatehokkuutta. Kannustamme myös paikallisia asukkaita sekä yrityksiä ilmastotekoihin.

Pyrimme vähentämään ilmastopäästöjä

HINKU-kuntana Utajärvi pyrkii vähentämään ilmastopäästöjään uusiutuvan energian käytön lisäämisellä sekä parantamalla energiatehokkuutta. Kannustamme myös paikallisia asukkaita sekä yrityksiä ilmastotekoihin. Konkreettisia toimia päästöjen vähentämiseksi ovat mm. kaasutankkausasemaa ja julkista sähköautojen latauspistettä varten haettu avustus, kaukolämmön tuottaminen Kinnusen myllyn ylijäämätuotteella, kaurankuorella, tuulivoiman kehittäminen, muovin kierrätyksen aloittaminen ja kierrätyksen tehostaminen Lakeuden Ekon toiminnan myötä.

Kuntien kasvihuonekaasupäästöjen skenaariotyökalulla voit arvioida millaisia muutoksia päästöjen vähentäminen ja päästövähennystavoitteisiin pääseminen edellyttää.

Utajärven kunnan energiataseet ja uusiutuvan energian potentiaalit -raportin mukaan uusiutuvan energian vapaita potentiaaleja löytyy etenkin tuulivoiman ja puupolttoaineiden osalta.

Tuulivoiman lisärakentaminen oikeuttaa päästöhyvityksiin HINKU -laskennassa, sillä tuulivoimalla tuotettu sähkö vähentää tarvetta käyttää paljon päästöjä synnyttäviä tuotantotapoja. Tuulivoiman ilmastovaikutusta arvioitaessa on tärkeä ottaa huomioon tuulivoimaloiden koko elinkaaren päästöt eli hiilijalanjälki.

ELY-keskuksen kokoamassa Tuulivoiman yleisoppaassa todetaankin, että tuulivoimatuotannosta itsestään ei synny päästöjä, mutta hiilidioksidipäästöjä syntyy tuulivoimalan rakentamisesta, kuljetuksesta, huollosta ja purkamisesta. Oppaan mukaan yhden tuulivoimalan elinkaaren hiilijalanjälki on noin 11 g CO2-ekv/kWh, mikä on huomattavasti alhaisempi arvo kuin fossiilisilla polttoaineilla (esim. kivihiili: 820 g CO2- ekv/kWh ja maakaasu: 490 g CO2-ekv/kWh). Toisaalta tuulivoimarakentaminen vähentää metsäpinta-alaa, mikä tarkoittaa puuston muodostaman hiilinielun heikentämistä. ELY-keskus kuitenkin arvioi, että ”tuulivoimarakentamisesta johtuva metsien väheneminen ei kuitenkaan ole tämänhetkisen tiedon mukaan niin mittavaa, että se poistaisi päästöjen vähenemisen positiivisen ilmastovaikutuksen”.

Lisätietoa Utajärven alueen tuulivoimatoiminnasta löytyy tältä nettisivulta.Tuulivoiman lisäksi myös aurinkovoiman ja biokaasun tuotannon lisääminen oikeuttavat päästövähennyksiin.

Kiertotalous on periaatteena niin uusien alueiden suunnittelussa kuin rakennuksien rakentamissakin. Kiertotalous on vahvasti mukana Utajärven kunnan resurssiviisauden tiekartassa. Utajärven kunnan Hinku-työryhmä on laatinut tiekartan kunnan pitkän aikavälin strategiseksi kehittämissuunnitelmaksi. Resurssiviisaudella tarkoitetaan ”erilaisten resurssien (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut, tilat ja aika) käyttämistä ympäristön kannalta kestävästi ja ihmisten hyvinvointia edistävällä tavalla”. Tiekartassa esitettyjen toimipiteiden tulee vähentää tehokkaasti kasvihuonekaasupäästöjä ja muita ympäristövaikutuksia samalla vahvistaen taloudellista toimeliaisuutta ja työllisyyttä, luoden uutta liiketoimintaa sekä parantaen asukkaiden hyvinvointia.

Laske oma hiilijalanjälkesi. Eli asumisesta, liikkumisesta, ruoasta ja muiden tavaroiden ja  palveluiden kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt. Motivan sivuilta löytyy energiansäästövinkkejä, joilla voit saavuttaa ilmastohyötyjen lisäksi kustannussäästöjä. 

Jos mietit uutta ajoneuvoa, kannattaa hyödyntää Autokalkulaattoria. Autokalkulaattori laskee, mikä on just sinun tarpeisiisi sopiva ajoneuvo sekä kustannusten että päästöjen osalta. Jos ajat paljon, sähköauto on pidemmän päällä järkevämpi kuin bensiiniauto, kuten vertailu sähkö- ja bensiiniauton välillä osoittaa.

Pyöräilystä ja kävelystä on sekä ilmasto- että terveyshyötyä. Utajärven kunnan toimet näiden liikkumismuotojen edistämiseksi avataan sivulla pyöräilykunta.

Utajärven kunta on osa HINKU-verkostoa

HINKU-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat.

HINKU-kunnaksi ryhtyminen edellyttää HINKU-kriteerien täyttymistä. Nämä kriteerit on laatinut Suomen ympäristökeskus (SYKE). Näillä kriteereillä tarkoitetaan kuntien ilmastonmuutoksen hillintätoimia ja linjauksia, joilla kunta uskottavasti sitoutuu vähentämään oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä sekä vaikuttamaan alueensa toimijoihin (asukkaat, yritykset, maa- ja metsätalousyrittäjät sekä vapaa-ajan asukkaat) siten, että alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä tavoitellaan hiilineutraaliutta.

Verkosto jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille. HINKU-verkosto jatkaa myös hankkeessa käynnistettyä työtä kuntien paikallisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseksi.

Vierivoima

Skartan Vierivoima-konseptin tavoite on sähkön tuotanto ja kulutus samalla alueella. Tällä tavoin

  • lisätään alueellista ja valtakunnallista energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta
  • kehitetään alueellista yritystoimintaa ja parannetaan työllisyyttä
  • siirrytään kohti hiilineutraalia toimintaympäristöä
  • tuotetaan vakaata ja edullista sähköä pitkälle tulevaisuuteen
  • valmistaudutaan tulevaisuuden vety-yhteiskuntaan.

Utajärvellä Vierivoima toteutetaan kunnan ja Skartan välisenä yhteistyönä. Tämän yhteistyön avulla Utajärven teollisuusalueen omavaraisuutta kehitetään aurinko- ja tuulivoiman avulla ja tuotetaan liikenteelle tulevaisuuden käyttövoimaa edustava vetytankkausasema.

Vierivoima-konseptin toteutus ja tavoitteet Utajärven teollisuusalueella kuvataan laajemmin Skartan sivuilla. Vierivoiman tilannekuvaus (syyskuu 2022) löytyy tältä sivulta.

Lue lisää aiheesta:

Petri Leskinen

Elinympäristöjohtaja

Toimiala: Elinympäristöpalvelut
Johtoryhmä
Toimipiste: Tekninen toimisto, Kirkkotie 27
Palvelu: Rakentajan kaverit
Sähköposti: petri.leskinen@utajarvi.fi
Puhelin: 050 387 1973

päivitetty viimeksi: 10.01.2023 08:52

Käytämme evästeitä sivuston toiminnoissa, sosiaalisen median ominaisuuksien tarjoamiseen ja liikenteen analysointiin.
Tietoa sivustosta