Perusopetus

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Erityisopetusta toteutetaan porrastetusti: opetuksen yhteydessä annettava yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Erityisopetusta annetaan pienryhmissä ja yläkoululla toimii myös pienluokka.

Oppilasryhmien koot on pystytty pitämään pieninä ja luokkakokojen maksimimäärät on määritelty.

Oppilashuolto toimii verkostoituneena kunnan terveys- ja sosiaalitoimen kanssa.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty.

Utajärven kaikki oppilaat käyvät koulua samassa yhteisessä koulurakennuksessa.

Henkilöhaku

Sami Väänänen

Matematiikan ja fysiikan lehtori

Toimiala: Kasvatuspalvelut
Toimipiste: Utajärven koulu ja lukio, Laitilantie 8
Palvelu: Opetuspalvelut
Sähköposti: sami.vaananen@utajarvi.fi
Puhelin: 050 592 3099

Henkilöhaku

Sami Väänänen

Matematiikan ja fysiikan lehtori

Toimiala: Kasvatuspalvelut
Toimipiste: Utajärven koulu ja lukio, Laitilantie 8
Palvelu: Opetuspalvelut
Sähköposti: sami.vaananen@utajarvi.fi
Puhelin: 050 592 3099

Henkilöhaku

Sami Väänänen

Matematiikan ja fysiikan lehtori

Toimiala: Kasvatuspalvelut
Toimipiste: Utajärven koulu ja lukio, Laitilantie 8
Palvelu: Opetuspalvelut
Sähköposti: sami.vaananen@utajarvi.fi
Puhelin: 050 592 3099

Henkilöhaku

Sami Väänänen

Matematiikan ja fysiikan lehtori

Toimiala: Kasvatuspalvelut
Toimipiste: Utajärven koulu ja lukio, Laitilantie 8
Palvelu: Opetuspalvelut
Sähköposti: sami.vaananen@utajarvi.fi
Puhelin: 050 592 3099

päivitetty viimeksi: 15.04.2024 10:07