Perusopetus

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Erityisopetusta toteutetaan porrastetusti: opetuksen yhteydessä annettava yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Erityisopetusta annetaan pienryhmissä ja yläkoululla toimii myös pienluokka.

Oppilasryhmien koot on pystytty pitämään pieninä ja luokkakokojen maksimimäärät on määritelty.

Oppilashuolto toimii verkostoituneena kunnan terveys- ja sosiaalitoimen kanssa.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty.

Utajärven kaikki oppilaat käyvät koulua samassa yhteisessä koulurakennuksessa.

Jari Kettukangas

Rehtori, kasvatusjohtaja

Toimiala: Johtoryhmä
Kasvatuspalvelut
Toimipiste: Utajärven koulu ja lukio, Laitilantie 8
Palvelu: Opetuspalvelut
Sähköposti: jari.kettukangas@utajarvi.fi
Puhelin: 050 5673 335

Heli Hartikka

Apulaisjohtaja esiopetus ja perusopetuksen vuosiluokat 1.-5., luokanopettaja

Toimiala: Kasvatuspalvelut
Toimipiste: Utajärven koulu ja lukio, Laitilantie 8
Palvelu: Opetuspalvelut
Koulunkäynninohjaus
Sähköposti: heli.hartikka@utajarvi.fi
Puhelin: 050 430 8900

Sirpa Savolainen

Apulaisjohtaja yläkoulu ja lukio, tuntiopettaja

Toimiala: Kasvatuspalvelut
Toimipiste: Utajärven koulu ja lukio, Laitilantie 8
Palvelu: Opetuspalvelut
Koulunkäynninohjaus
Sähköposti: sirpa.savolainen@utajarvi.fi
Puhelin: 050 430 8915

Opetuspalvelut

Nimi Toimi Puhelin
Antikainen Sanni Tuntiopettaja, 7-8lk opinto-ohjaaja 040 686 3135
Asikainen Hannu Teknisen työn opettaja 050 430 8945 (vain soitto)
Frimodig Sonja Tuntiopettaja 040 141 8870
Grip Satu Äidinkielen lehtori 050 430 8954
Grönstrand Minna Luokanopettaja 050 341 7151
Harjunpää Tiia Luokanopettaja 040 707 9963
Hartikka Heli Apulaisjohtaja esiopetus ja perusopetuksen vuosiluokat 1.-5., luokanopettaja 050 430 8900
Heikkinen Suvi Luokanopettaja 050 599 9628
Holappa Arto Erityisopettaja 050 430 8942
Holappa Ilkka Koulunkäynninohjaaja 050 442 1183
Holappa Niina Luokanopettaja 050 447 7561
Hongisto Pirkko Koulunkäynninohjaaja 050 430 8906
Honkonen Lassi Historian ja yhteiskuntaopin lehtori 050 596 4734
Ijäs Saila Luokanopettaja 040 661 4550
Jalava Mari Luokanopettaja 050 430 8911
Juntunen Merja Koulunkäynninohjaaja 040 670 6252
Juntunen Mikko Esiluokanopettaja 040 701 5688
Kaistola-Tuikka Sirpa Erityisopettaja 050 540 2780
Kangas Lauri Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori 050 372 0038
Keränen Eija Tuntiopettaja 050 430 8947
Kettukangas Jari Rehtori, kasvatusjohtaja 050 5673 335
Kiviniemi Susanna Tuntiopettaja 040 661 0132
Koistinen Mirkka Luokanopettaja 050 562 6712
Korhonen Marja Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori 040 687 6244
Laatikainen Mari Koulunkäynninohjaaja 050 431 0993
Leinonen Petteri Liikunnan ja terveystiedon lehtori 050 444 0931
Lievonen Tanja Koulunkäynninohjaaja 040 669 1014
Lohilahti Noora Koulunkäynninohjaaja 040 586 2927
Maaninka Lotta Erityisopettaja 040 736 5999
Määttä Merja Koulunkäynninohjaaja
Nissinen Sari Luokanopettaja 050 430 8912
Parviainen Taina Matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan lehtori 050 437 9887
Pilto-Hiltunen Arja Erityisopettaja 050 561 8772
Polvi Hanna Koulunkäynninohjaaja 040 642 8484
Poutanen Hanna-Leena Uskonnon lehtori 040 623 6335
Saarinen Ira Saksan ja ruotsin kielten lehtori 040 687 1213
Salmi Anna Englannin kielen lehtori, 9lk ja lukion opinto-ohjaaja 050 596 6539
Salmi Marjut Luokanopettaja 050 430 8907
Savolainen Sirpa Apulaisjohtaja yläkoulu ja lukio, tuntiopettaja 050 430 8915
Utajärvi Aamu- ja iltapäivätoiminta 050 4327 440
Virta Liisa Biologian ja maantiedon lehtori 050 441 9210
Väänänen Sami Matematiikan ja fysiikan lehtori 050 592 3099
Vääräniemi Hanna Tuntiopettaja (virkavapaalla)

päivitetty viimeksi: 15.04.2024 10:07