Varhaiskasvatus

Keisarintien päiväkodissa on kuusi ryhmää;

  • 0–1 -vuotiaiden Koiramäki
  • 2-3- vuotiaiden Vaahteramäki
  • 3-5 -vuotiaiden ryhmät Kissankulma ja Tassula
  • 0-6 -vuotiaiden vuorohoitoryhmä Huvikumpu
  • esiopetusta täydentävä varhaiskasvatusryhmä koulupäivinä aamuisin ja iltapäivisin sekä koulun loma-aikoina.

Päiväkodin vuorohoitoryhmä on avoinna lasten etukäteen ilmoitettujen hoitoaikojen mukaan. Päiväkodissa on paikka n. 100 lapselle ja työntekijöitä on yhteensä 28.

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista. Toiminta tapahtuu pitkälti pienryhmissä, jolloin lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset vahvuudet, kiinnostuksen kohteet sekä yksilölliset tarpeet tulevat huomioiduiksi.

Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä palvelu. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun.

Päämääränä on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen yhteistyössä vanhempien kanssa. Tarjoamme laadukasta ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioivaa varhaiskasvatusta. Tavoitteemme on varmistaa, että lapsella on ympärillään välittäviä ihmisiä ja hän kokee tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi yhteisön jäsenenä.

Ilmoitusvelvollisuus

Ilmoitusvelvollisuus varhaiskasvatuksen toteuttamiseen kohdistuvasta epäkohdasta tai ilmeisen epäkohdan uhasta tuli voimaan 1.8.2021. Ilmoitusvelvollisuuden tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen henkilöstön keinoja puuttua lapsen varhaiskasvatukseen kohdistuviin epäkohtiin, tai niiden uhkiin, jotta ne tulevat nopeasti tietoon ja niihin voidaan puuttua ajoissa.

Ilmoitusvelvollisuus koskee sekä julkista, että yksityistä varhaiskasvatusta.

Tarkoituksena on turvata lapsen varhaiskasvatuksen toteutuminen varhaiskasvatuslain edellyttämällä tavalla.

Wilma varhaiskasvatuksessa

Utajärven kunnassa käytetään Wilmaa koulun lisäksi myös varhaiskasvatuksessa. Huoltajat voivat luoda itselleen Wilma-tunnuksen Utajärven kunnan Wilmaan. 

Varhaiskasvatussuunnitelma

Utajärven kunnan varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu Opetushallituksen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja varhaiskasvatuslakiin.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto VARDA

Utajärven kunta tallentaa varhaiskasvatuksen tiedot kunnan käytössä olevan varhaiskasvatuksen tietojärjestelmän ja Vardan välisellä automaattisella tiedonsiirrolla.

Varhaiskasvatuksen tietovarannosta määrätään varhaiskasvatuslaissa (540/2018), joka astui voimaan 1.9.2018. Tietovarannon käyttöönotto tapahtuu vaiheittain 1.1.2019 lähtien. Lisätietoja aiheesta voit lukea Opetushallituksen -sivustolla.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikan voit irtisanoa alla olevalla lomakkeella. Palauta lomake täytettynä Keisarintien päiväkotiin, osoitteella; Utajärven kunta, Keisarintien päiväkoti Kirkkotie 36, 91600 Utajärvi. Varhaiskasvatuspaikkaa ei voi irtisanoa takautuvasti.

Varhaiskasvatuksen maksut 1.8.2019 alkaen

Kunnanhallituksen 19.3.2019 (§ 80) tekemän päätöksen mukaan 1.8.2019 alkaen kunnassa otetaan käyttöön maksuton varhaiskasvatus. Päätös on voimassa toistaiseksi.

1.1.2023 alkaen sisäinen maksuhyvitys elinvoimapalveluilta sivistyspalveluille päättyy, ja näin ollen huoltajien ei tarvitse toimittaa tulotietoja maksujen arvioimista varten.

Kesäajan varhaiskasvatus

Maksuttomuudesta huolimatta vanhempien tulee ilmoittaa kesä-, heinä- ja elokuun loma-ajat 31.4. mennessä henkilökunnan kesälomien järjestelyjen vuoksi. (Kh 19.3.2019 § 80)

Yhteystiedot

Yksityisen hoidon tuen ja lasten kotihoidon tuen yhteystiedot: Kelan palvelupistehaku tai Kela-nettisivut.

Sanna Valkonen

Varhaiskasvatuksen esihenkilö

Toimiala: Kasvatuspalvelut
Toimipiste: Keisarintien päiväkoti, Kirkkotie 36
Palvelu: Varhaiskasvatuspalvelut
Sähköposti: sanna.valkonen@utajarvi.fi
Puhelin: 050 521 3748

Keisarintien päiväkoti

Päiväkodin tilat on suunniteltu valoisiksi, turvallisiksi ja pienryhmätoiminnan mahdollistaviksi. Talossa on oma liikuntasali ja monipuolisesti liikuntavälineitä, sali on käytössä päivittäin. Salissa on videotykki ja monipuoliset musiikin ja muun median toistolaitteet. Verstaassa lasten on hyvä tehdä naulaus-, ruuvaus-, liimaus-, maalaus- yms. töitä asianmukaisilla työkaluilla. Kotikeittiössä lapset voivat leipoa ja tilaa käytetään myös mediakasvatukseen; siellä sijaitsee päiväkodin yhteinen älytaulu, ryhmillä on käytössä myös iPad laitteita. Päiväkodissa on jakelukeittiö, jossa voi tarvittaessa myös valmistaa ruokaa. Päiväkodin piha on suuri ja siellä paljon kiinteitä leikkivälineitä, iso asvaltoitu alue pyörillä ajeluun ja kiinteä maamäki talvisin mäen laskuun ja kesäisin kiipeilyyn.

Koiramäen ryhmä 1-2 -vuotiaille, Vaahteramäen ryhmä 2-3 -vuotiaille sekä Kissankulman ja Tassulan 3-6 -vuotiaiden ryhmät. Huvikummun vuorohoitoryhmässä lapset ovat 1-6-vuotiaita. Esiopetus on järjestetty koululla. Esiopetusikäisille toimii päiväkodissa esiopetusta täydentävä varhaiskasvatusryhmä ennen ja jälkeen esiopetuksen. Kissankulman ja Tassulan ryhmät sijaitsevat erillisrakennuksessa Hyvinvointitalon yhteydessä, käyntiosoite on Kirkkokatu 32.

Varhaiskasvatuksen esihenkilön toimisto sijaitsee Utajärven Keisarintien päiväkodissa päiväkotiryhmien lisäksi. Varhaiskasvatuksen esihenkilön toimistossa voi asioida kaikkeen varhaiskasvatukseen, yksityisen hoidontukeen yms. liittyvissä asioissa.

Käyntiosoite:

Kirkkotie 36
91600 UTAJÄRVI

Postiosoite:

PL 18
91601 UTAJÄRVI

Puhelin:

Varhaiskasvatuksen esihenkilö
+358505213748

Päiväkotiryhmä Vaahteramäki
+358503826754

Päiväkotiryhmä Huvikumpu
+358503063237

Päiväkotiryhmä Kissankulma
+358503826236

Päiväkotiryhmä Koiramäki
+358503827220

Keittiö
+358504441193

Päiväkotiryhmä Tassula
+358406307160

Päiväkotiryhmä esiopetusta täydentävä ryhmä
+3584046173406

Sähköposti:

sanna.valkonen@utajarvi.fi
kissankulma@utajarvi.fi
vaahteramaki@utajarvi.fi
koiramaki@utajarvi.fi
huvikumpu@utajarvi.fi
varhaiskasvatus@utajarvi.fi
tassula@utajarvi.fi

päivitetty viimeksi: 15.04.2024 10:08