Varhaiskasvatukseen hakeminen

Lasten kunnallista päiväkoti- tai perhepäivähoitoa voi hakea ympäri vuoden. Varhaiskasvatuslain mukaan päivähoitohakemus on jätettävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Jos varhaiskasvatuksen tarpeen alkamisajankohta ei ole työllistymisen, opiskelun tai koulutuksen alkamisen vuoksi ennakoitavissa, hakemukset on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen toivottua hoidon alkamisaikaa.

Utajärven kunnassa on käytössä sähköinen varhaiskasvatushakemus. Hakemukset tehdään Utajärven kunnan Wilmassa.

Päivähoitopaikkoja on haettavissa seuraavasti:

  • Keisarintien päiväkoti on avoinna ma - pe klo 6.30 – 17.00
  • Koiramäen ryhmä 1-2-vuotiaille lapsille, 12 paikkaa
  • Vaahteramäen ryhmä 2-3-vuotiaille lapsille, 12-16 paikkaa
  • Kissankulman ryhmä 3-6-vuotiaille lapsille, 21 paikkaa
  • Tassulan ryhmä 3-6-vuotiaille lapsille, 21 paikkaa
  • Huvikummun vuorohoitoryhmä, jossa on 0-6-vuotiaita lapsia (ryhmä on avoinna lasten hoidon tarpeen mukaan)
  • Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatuksen aamuryhmä tarjoaa esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta aamuisin klo 6.30 – 8.45 päiväkodin tiloissa, 13 paikkaa
  • Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatuksen iltapäiväryhmä tarjoaa esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta iltapäivisin klo 12 – 16.30 päiväkodin tiloissa, 13 paikkaa

Varhaiskasvatus 1.8.2024 alkavalla toimintakaudella

Varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea koko toimintakauden ajan. Ensi syksyn ryhmien järjestelyn vuoksi olemme pyytäneet nykyisiä paikkoja käyttäviä perheitä ilmoittamaan syksyn 2024 varhaiskasvatustarpeen heille lähetetyllä Wilma-kyselyllä. Heidän ei tarvitse hakea paikkaa uudestaan. Uudet varhaiskasvatuspaikkaa tarvitsevat perheet hakevat paikkaa sähköisesti Wilmassa.

Elokuussa alkavalle toimintakaudelle tarkoitetut varhaiskasvatushakemukset pyydetään tekemään Wilmassa 31.3.2024 mennessä.

Oikeus varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuslain (2018/540) mukaisesti kaikilla lapsilla on yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuspalveluissa yhdistyvät lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja vanhempien oikeus saada lapselleen hoitopaikka. Varhaiskasvatuksessa lapsi saa tarpeidensa mukaista opetusta, kasvatusta ja hoitoa.

Varhaiskasvatuslain mukaan vanhemmat voivat valita vanhempainrahakauden päätyttyä lapselleen joko yksityisen hoidon tuen, lasten kotihoidontuen tai kunnallisen varhaiskasvatuksen. Oikeus varhaiskasvatukseen alkaa sen kalenterikuukauden alussa, jona lapsi täyttää yhdeksän kuukautta.

Utajärvellä kunnan järjestämää varhaiskasvatusta toteutetaan päiväkodissa. Kunnan tehtävänä on lisäksi valvoa yksityistä lasten päivähoitoa. Yksityinen henkilö, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa, on velvollinen tekemään ilmoituksen Utajärven kunnan varhaiskasvatuksen esihenkilölle viimeistään kahden viikon kuluttua toiminnan aloittamisesta. Lapsi on oikeutettu varhaiskasvatukseen siihen asti, kun lapsi siirtyy oppivelvollisena perusopetukseen.

Perheen tilanne ei vaikuta yksityisen hoidon tuen tasoon. Huoltajan/huoltajien ollessa työssä tai opiskelemassa jokaiselle lapselle tarjotaan perheen tarpeen mukainen varhaiskasvatus.

Lapsen tuki varhais­kas­va­tuksessa

Lapsella on oikeus saada tarvitsemaansa tukea heti kun tuen tarve ilmenee. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Tuki annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkotiryhmässä. Lapsen tuen tarpeen määrittely ja tuen järjestäminen sisällytetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan, jota arvioidaan säännöllisesti huoltajien kanssa.
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tukee varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja lasten vanhempia kasvatustyössä.

Yhteystiedot

Yksityisen hoidon tuen ja lasten kotihoidon tuen yhteystiedot: Kelan palvelupistehaku tai Kela-nettisivut.

Sanna Valkonen

Varhaiskasvatuksen esihenkilö

Toimiala: Kasvatuspalvelut
Toimipiste: Keisarintien päiväkoti, Kirkkotie 36
Palvelu: Varhaiskasvatuspalvelut
Sähköposti: sanna.valkonen@utajarvi.fi
Puhelin: 050 521 3748

päivitetty viimeksi: 15.04.2024 10:08