Ohita päävalikko
Takaisin etusivulle
Avaa päävalikkoSulje päävalikko  
Ohita sivuvalikko

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Lasten kunnallista päiväkoti- tai perhepäivähoitoa voi hakea ympäri vuoden. Varhaiskasvatuslain mukaan päivähoitohakemus on jätettävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Jos varhaiskasvatuksen tarpeen alkamisajankohta ei ole työllistymisen, opiskelun tai koulutuksen alkamisen vuoksi ennakoitavissa, hakemukset on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen toivottua hoidon alkamisaikaa.

Utajärven kunnassa on käytössä sähköinen varhaiskasvatushakemus. Hakemukset tehdään Utajärven kunnan Wilmassa.

Jos hakemuksen tekijällä ei ole aiempaa tunnusta Utajärven kunnan Wilmaan, hakemuksen tekemisen voi aloittaa tästä linkistä: https://utajarvi.inschool.fi/connect/daycare

Jos hakemuksen tekijällä on jo tunnus Utajärven kunnan Wilmaan, hakemuksen tekemisen voi aloittaa tästä linkistä: https://utajarvi.inschool.fi/daycareapplication

Tarkemmat ohjeet hakemuksen tekoon löydät täältä.

Päivähoitopaikkoja on haettavissa seuraavasti:

Päiväkoti:

 • Keisarintien päiväkoti on avoinna ma - pe klo 6.30/7.00 – 17.00
 • Koiramäen ryhmä 1-3-vuotiaille lapsille, 12 paikkaa
 • Vaahteramäen ryhmä 3-6-vuotiaille lapsille, 24 paikkaa
 • Kissankulman ryhmä 3-6-vuotiaille lapsille, 24 paikkaa
 • Huvikummun vuorohoitoryhmä, jossa on 0-6-vuotiaita lapsia (ryhmä on avoinna lasten hoidon tarpeen mukaan)

Perhepäivähoito:

 • Hoitajan kodissa tai lasten kotona tapahtuva perhepäivähoito kirkonkylällä.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikan voit irtisanoa tällä kaavakkeella.

Varhaiskasvatuspaikkaa ei voi irtisanoa takautuvasti.

Oikeus varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuspalveluissa yhdistyvät lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja vanhempien oikeus saada lapselleen hoitopaikka. Tavoitteena on, että lapsi saa tarpeidensa mukaista hoitoa, kasvatusta ja opetusta sekä erityistä tukea.

Varhaiskasvatuslain mukaan vanhemmat voivat valita vanhempainrahakauden päätyttyä lapselleen joko yksityisen hoidon tuen, lasten kotihoidontuen tai kunnallisen varhaiskasvatuksen.

Kunnan järjestämää varhaiskasvatusta toteutetaan joko päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Kunnan tehtävänä on lisäksi valvoa yksityistä lasten päivähoitoa. Yksityinen henkilö, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa, on velvollinen tekemään ilmoituksen Utajärven kunnan varhaiskasvatuksen esimiehelle viimeistään kahden viikon kuluttua toiminnan aloittamisesta. Oikeus varhaiskasvatukseen päättyy sen vuoden heinäkuun lopussa, jona lapsi siirtyy oppivelvollisena perusopetukseen.

Varhaiskasvatusoikeus

1.8.2016 alkaen jokaisella lapsella on oikeus 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa. Lapsen tarvitseman tuen tai perhetilanteen vuoksi voi laajuus olla yli 20 tuntia. Huoltajan/huoltajien ollessa työssä tai opiskelemassa jokaiselle lapselle tarjotaan perheen tarpeen mukainen varhaiskasvatus.

Lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuteen vaikuttaa lapsen kanssa asuvien vanhempien tai muun huoltajan työskentely- ja opiskelutilanne. Jokaisella lapsella on oikeus saada 20 tuntia varhaiskasvatusta viikossa.

Tätä laajempi varhaiskasvatusoikeus on lapsella, jonka vanhemmat tai muu huoltaja

 • työskentelee kokoaikaisesti
 • opiskelee päätoimisesti 
 • toimii yrittäjänä
 • on omassa työssä
 • työskentelee osa-aikaisesti (työmatkoineen yli 20 tuntia viikossa)
 • osallistuu työllistymistä edistävään palveluun, kuntoutukseen tai muuhun vastaavaan toimeen.

Lisäksi lapsella voi olla erityinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Se voi perustua esimerkiksi

 • lapsen kehitykseen ja tuen tarpeeseen
 • perheen olosuhteisiin 
 • muuhun lapsen etuun.

Yhteystiedot

Yksityisen hoidon tuki ja lasten kotihoidontuki: Kelan toimistot tai www.kela.fi

Sanna Valkonen

Varhaiskasvatuksen esimies

Toimiala: Sivistyspalvelut
Toimipiste: Keisarintien päiväkoti, Kirkkotie 36
Palvelu: Varhaiskasvatuspalvelut
Sähköposti: sanna.valkonen@utajarvi.fi
Puhelin: 050 521 3748

päivitetty viimeksi: 11.03.2020 12:09