Ohita päävalikko
Takaisin etusivulle
Avaa päävalikkoSulje päävalikko  
Ohita sivuvalikko

Vuorohoito

Utajärven varhaiskasvatuksen vuorohoidon periaatteet 1.2.2021 alkaen

(Päivitetty 14.12.2022 / Varhaiskasvatuksen esihenkilö Sanna valkonen)

Vuorohoidon järjestämisen periaatteet tulee sopia, jotta voidaan taata lasten turvallisen ja laadukkaan hoidon järjestäminen epäsäännöllisinä aikoina. Lisäksi työvuorojen suunnittelu helpottuu, kun hoitoajat saadaan riittävän aikaisin ja pystytään varmistamaan henkilökunnan riittävyys kaikissa työvuoroissa.

Vuorohoitoon ei ole subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta. Varhaiskasvatuslain (1.9.2018 13 §) mukaan vuorohoitoa järjestetään iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa. Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi (1.9.2018 13 §)

Lasten vuorohoidolla tarkoitetaan tässä klo 17 – 6.30 välisenä aikana sekä viikonloppuisin ja pyhinä järjestettävää lasten hoitoa.

Vuorohoidon periaatteet:

  1. Utajärven kunta järjestää vuorohoitoa mahdollistamaan vanhempien säännöllistä vuorotyötä ja päätoimisen opiskelun lähiopiskelua. Lapsi voi olla hoidossa iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä silloin kun perheen molemmat vanhemmat/vanhempi on työvuorossa sekä yövuoron jälkeen vanhemman nukkuma-ajan klo 16.00 asti. Ensimmäisenä yönä (useampi yövuoro peräkkäin) lapset voi tuoda 3-4 tuntia ennen työvuoron alkua vuorohoitoon, jos lapsille ei saa muuta hoitoa. (KH 27.09.2016 § 233)
  2. Vuorohoito järjestetään keskitetysti Huvikummun vuorohoitoryhmässä. Mikäli vuorohoidon tarve päättyy, on siitä ilmoitettava sekä Huvikumpuun, että varhaiskasvatuksen esimiehelle; tarpeen vaatiessa lapsen ryhmä voi vaihtua, joko päiväkodin sisällä tai muihin yksiköihin.

  3. Vuorohoitoa järjestetään vain ennalta ilmoitettujen hoitoaikojen perusteella. Lapsen hoidontarve on ilmoitettava mahdollisimman pitkälle ajalle heti kun se on vanhempien tiedossa. Mikäli hoitoa ei ole varattu ajoissa, ei hoidon järjestymistä voida taata.

8.12.2022 alkaen hoidontarve on pyydetty huoltajilta kahdeksi viikoksi kerrallaan. Ilmoituspäivä on pääsääntöisesti joka toinen keskiviikko klo 24.00 mennessä, tästä poikkeavat ilmoituspäivät on lähetetty huoltajille. Tällä on vaikutusta pedagogisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen; kun ryhmässä on tiedossa lasten varhaiskasvatuksen tarve edes kahdeksi viikoksi kerrallaan, on toimintaa mahdollista suunnitella ja toteuttaa pitkäjänteisemmin. Kahden viikon työvuorolista lisää myös työntekijöiden työhyvinvointia.

Hoitoajat ja hoitoaikojen muutokset on ilmoitettava aina kirjallisesti. Hoitoajat ilmoitetaan Wilman kautta hoitoaika-puhelinsovelluksella. Lapsen hoitoaika vuorohoidossa muodostuu perheen aikuisten yhteen sovitettujen työ- tai opiskeluaikojen pohjalta. Vanhempien tulee toimittaa työnantajan antamat työvuorolistat aina, kun lapselle varataan vuorohoitoa. Mikäli huoltaja ei saa työnantajaltaan työvuorolistaa, tulee tästä toimittaa todistus varhaiskasvatuksen esihenkilölle.

Jos ilmoitettuun hoitoaikaan tulee muutos tai se vaihtuu vapaapäiväksi, tulee asiasta tiedottaa hoitopaikkaan mahdollisimman nopeasti. Henkilöstöresursoinnin vuoksi ilta- yö- ja viikonloppuhoidon peruuntumiset on ilmoitettava välittömästi päiväkotiin. Toivottavaa olisi, että muutoksista kerrottaisiin jo edeltävänä päivänä, viimeistään kuitenkin hoitopäivän aamuna. Asiasta ei voi ilmoittaa vasta lasta hoitoon tuotaessa. (Sivistysvaliokunta 04.06.2018 § 23, Kunnanhallitus 26.06.2018 § 169)

Lapsen edun mukaista on, että lapsen päivähoidossa oloaika ei muodostu liian pitkäksi. Kuten muussakin päivähoidossa, suositus lapsen hoitopäivän pituudesta on varhaiskasvatuslain mukaisesti korkeintaan 10 tuntia. Vanhemman vapaa/lomapäivät ovat myös lapsen edun mukaisia vapaa/lomapäiviä. Vanhemman vapaapäivinä, lomapäivinä ja sairauslomalla ei tarjota vuorohoitoa.

  1. Varhaiskasvatuksen aloittamisvaiheessa on tärkeää, että vanhempi saa tietoa päivähoitoryhmän toiminnasta. Tästä syystä järjestään jokaiselle vanhemmalle tapaaminen, jossa henkilökunta käy vanhempien kanssa läpi vuorohoidon periaatteita, sekä antaa huoltajille kirjallisena tämän vuorohoidon linjauksen asiakirjan.  Samalla saadaan tietoa lapsesta ja hänen tottumuksistaan. Tärkeää on myös, että perheet voivat kertoa odotuksistaan, toiveistaan ja mieltä askarruttavista asioista hoitosuhteen alkaessa. Tämän tapaamisen jälkeen perheen lapset/ lapsi tulevat vanhemman kanssa tutustumaan uuteen hoitopaikkaansa.

  2. Varhaiskasvatuksessa oleville lapsille laaditaan lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) yhteistyössä vanhempien kanssa. Lisäksi tarjolla on Lapset puheeksi –keskustelu.

  3. Äkillinen hoitoaikojen muuttuminen: Hoitoajat voivat muuttua äkillisesti johtuen monista eri syistä. Tällöin hoito järjestetään aina, mikäli se ei aiheuta muutoksia jo olemassa oleviin työvuoroihin. Vastuu omien lasten hoidon järjestämisestä on kuitenkin näissä tilanteissa aina vanhemmilla. Varhaiskasvatuslain mukaisesti yhtä päiväkodin työntekijää kohti voi olla neljä kokopäiväistä alle kolmevuotiasta lasta tai seitsemän yli kolmevuotiasta lasta. Jotta voidaan varmistaa, että lasten hoitojärjestelyt ovat aina mahdollisimman turvallisia, riittävä määrä työntekijöitä on oltava paikalla.
päivitetty viimeksi: 15.12.2022 10:57

Käytämme evästeitä sivuston toiminnoissa, sosiaalisen median ominaisuuksien tarjoamiseen ja liikenteen analysointiin.
Tietoa sivustosta