Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

Julkiset hankinnat

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita kunta tekee oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat tulee tehdä hankintalainsäädännössä säädettyjä menettelytapoja noudattaen. Sääntelyn tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä. Tämän vuoksi hankinnat on pääsääntöisesti kilpailutettava avoimesti ja tehokkaasti, ja kilpailuun osallistuvia yrityksiä on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Utajärven kunnan julkisia hankintoja voi tarkastella HILMA-palvelun sivuilta.

Utajärven kunnan hankintaohje (pdf)

 

päivitetty viimeksi: 02.05.2019 23:28
Anna palautetta
Sulje
Anna palautetta