Ohita päävalikko
Takaisin etusivulle
Avaa päävalikkoSulje päävalikko  
Ohita sivuvalikko

Löydä kotisi uudestaan Pohjois-Pohjanmaalta-hanke

Utajärvellä on alkanut 1.4.2019 maahanmuuttajaperheiden alkuvaiheen kotoutumista edistävä hanke. Utajärven kunnan ja Pudasjärven kaupungin yhteishanke paneutuu maahanmuuttajaperheiden alkuvaiheen kotoutumisen, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen. Hanke toteutuu ajalla 1.4.2019- 31.3.2021 ja sitä rahoittaa turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF, Asyl-, migrations- och integrationsfonden). Hankkeen vastuuviranomaisena toimii sisäministeriö. Pudasjärven kaupungin hallinnoiman hankkeen henkilöstöön kuuluu projektipäällikkö  TtM Johanna Hemmilä ja projektityöntekijä TtM Saara Penttilä.

Hankkeessa luodaan maahanmuuttajaperheiden alkuvaiheen kotoutumisen malli molempiin kuntiin. Hankkeessa on tavoitteena luoda monialaiset verkostotyön mallit ja rakenteet perheiden kototutumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeessa tehdään perheiden kotokartoitukset ja kotoutumissuunitelmat, joissa esille nousseisiin perhekohtaisiin tarpeisiin pyritään vastaamaan monialaisen verkostotyön avulla. Hankkeen tavoitteena on edistää perheiden osallisuutta, aktiivista kansalaisuutta ja kotoutumista kartoittamalla perheeseen kuuluvien jäsenten osaamista, taitoja ja voimavaroja, joiden pohjalta heitä tuetaan osallistumaan koulutuksiin, työelämään, harrastustoimintaan ja muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan. Tavoitteena on myös maahanmuuttajaperheiden kanssa työskentelevien eri alojen ammattilaisten osaamisen kehittäminen täydennyskoulutusten avulla ja yhteistyön vahvistaminen.

 

Projektipäällikkö Johanna Hemmilä
P. 040 3564612        
johanna.hemmila (a) pudasjarvi.fi
  Projektityöntekijä Saara Penttilä
P. 040 6651600
saara.penttila (a) utajarvi.fi

                            
                                              
                                 

päivitetty viimeksi: 12.08.2019 09:28