Ohita päävalikko
Takaisin etusivulle
Avaa päävalikkoSulje päävalikko  
Ohita sivuvalikko

Uutiskirjearkisto

16.11.2017
Puutoimiala kasvuun -seminaarissa käsiteltiin monipuolisesti toimialan kehitysnäkymiä

Rokualla järjestettiin maanantaina 13.11. Puutoimiala kasvuun -seminaari, jossa käytiin läpi puutoimialan tulevaisuuden näkymiä sekä kasvutavoitteita ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Tilaisuudessa mietittiin puutoimialan kehitystä ja mahdollisuuksia paitsi yrittäjien, myös yhdistysten sekä koulutus- ja tutkimuslaitosten näkökulmasta. Lisäksi toimialaa tarkasteltiin niin paikalliselta, kansalliselta kuin kansainväliseltäkin tasolta käsin. Seminaarin pääpuhuja oli maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Jari Leppä totesi yksiselitteisesti, että puu- ja metsäala ovat nousussa. Puulle on sekä kysyntää että tarjontaa, minkä seurauksena puu liikkuu. Toimialan investoinnit ovat luoneet pohjaa ja rohkeutta koko suomalaisen talouden kasvulle. Suomen hakkuutavoitetta on nostettu, mikä mahdollistaa uusien puun lisäarvotuotteiden jalostamisen. Lisäksi puurakentamiseen voidaan satsata aiempaa enemmän mm. julkisissa hankkeissa.

Biotalous onkin yksi Suomen kärkihanke. Suomen suurin yksittäinen biotalousalan hanke on Äänekosken uusi biotuotetehdas. Vaikka sen ytimenä on entinen sellutehdas, tehtaassa on paljon muutakin. Biotuotetehtaassa raaka-aineet ja sivuvirrat hyödynnetään biotuotteina ja bioenergiana. Lisäksi biotuotetehdas ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita, vaan kaikki tehtaan tarvitsema energia tuotetaan puusta.

Leppä muistutti, että biotalouteen liittyy kaksi sanaa: bio ja talous. Ympäristö- ja ilmastoasiat ovat vahvasti mukana biotaloudessa, sillä metsät sitovat kasvihuonekaasuja. Suomi näyttääkin suuntaa muulle Euroopalle etenkin siinä, millä tavalla metsien monimuotoisuutta ja ilmastotavoitteiden toteutumista on mahdollista edistää niin, että samalla voidaan toteuttaa kaikki tarvittavat metsänhoidolliset toimenpiteet.

Puu- ja metsäalan vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen eivät ole kuitenkaan selviä esimerkiksi Euroopan unionissa. Suomalaiset ovatkin käyneet viime aikoina tiukkaa vääntöä EU:ssa toimialan tulevaisuuteen liittyvistä ratkaisuista. Vaikutusten esilletuonnissa on pystytty hyödyntämään Suomen puu- ja metsäalan tilastoja jopa viimeisten sadan vuoden ajalta. Jari Lepän mukaan on tärkeää, että Suomen edustajat tuovat edelleen jatkuvasti ja aktiivisesti esille näkemyksensä EU:ssa ja vahvistavat viestinsä läpimenoa.

Jari Lepän mukaan puun liikkumista pitää tulevaisuudessakin edistää. Puu- ja metsäalan kehittyminen edellyttää kuitenkin kokonaan uudenlaista ajattelua metsien käsittelyssä: jotta laatupuuta saadaan riittävästi, on erittäin tärkeää, että metsänhoitotoimenpiteet tehdään Suomessa ajallaan. Lisäksi tieverkon on oltava hyväkuntoinen sekä puu- ja metsäalan koulutus ja tutkimus riittävää ja laadukasta. Myös hirvikanta on pidettävä aisoissa.

Puutoimiala kasvuun -seminaarissa oli myös laajasti yritysten puheenvuoroja. Esityksen pitivät: Profin Oy:n, Invera Oy:n, MiseDesign NY:n ja Daavittila Oy:n edustajat. Päivän aikana esiintyi lisäksi Hirsiteollisuus ry, Oulun seudun Ammattiopisto ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu sekä Utajärven Yrityspuisto Oy.

 

24.10.2017
Puutoimiala kasvuun -seminaari 13.11. Rokualla

Tervetuloa Puutoimiala kasvuun -seminaariin 13.11. klo 10–15.

Seminaari pidetään Rokua Health & Span Lumi-auditoriossa Rokualla, Utajärvellä. Seminaari kokoaan paikalle puualan ammattilaisia keskustelemaan toimialan tulevaisuudesta sekä kasvutavoitteista ja niihin vaikuttavista tekijöistä.

Mielenkiintoisten puheiden ja hyvän seuran lisäksi seminaarissa saadaan nauttia maittava lounas.

Seminaari ja lounas ovat maksuttomia.


Ohjelma

10.00 Avaus
Kunnanjohtaja Anne Sormunen, Utajärven kunta

10.10 Yrityksen kasvun keinot
Toimitusjohtaja Mikko Haapala, Profin Oy

10.40 Yrityksen kasvu ja kansainvälistyminen
Toimitusjohtaja Mikko Paso, Lovi Oy

11.10 Puutoimialan tilanne ja tulevaisuus Pohjois-Suomessa
Asiamies Seppo Romppainen, Hirsitaloteollisuus ry

11.40 Ammatillinen koulutus puutoimialan edistäjänä
Opintopäällikkö Ville Bräysy, Oulun Seudun Ammattiopisto
Opiskelija, yrittäjä Mikko Karjalainen, MiseDesign NY

12.00 Utajärven Yrityspuisto Oy:n esittely
Toimitusjohtaja Vuokko Paso, Utajärven Yrityspuisto Oy

12.10 Lounas

13.00 Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

13.45 Kunnat yritystoiminnan edistäjänä
Toimitusjohtaja, yrittäjä Kaarina Daavittila, Daavittila Oy

14.15 Kahvit ja verkostoituminen

14.40 Koneälyn mahdollisia vaikutuksia tulevaisuuden liiketoimintamalleihin
Yliopistotutkija, dosentti Jouni Juntunen, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

15.00 Seminaarin päätös


Ilmoittautuminen viimeistään 6.11.

Lounasvarauksien vuoksi toivomme seminaari-ilmoittautumista 6.11. mennessä osoitteeseen arto.seppanen@utajarvi.fi.
Seminaarin järjestäjät

Seminaarin järjestävät PUUTA-hanke ja Utajärven Yrityspuisto Oy.

 

10.5.2017
Utajärven Puunjalostuskeskuksen uudet ja komeat nettisivut avattu

Käy tutustumassa osoitteessa http://www.puunjalostuskeskus.fi (sivusto suljettu 15.5.2019)

 

5.5.2017
Utajärvelle halutaan lisää puualan työntekijöitä ja yrittäjiä

Utajärven kunta kannustaa Utajärven nuoria puunjalostusalan opintoihin Oulun seudun ammattiopistossa (OSAO).

Kunta on aloittanut vuoden 2017 alussa oppilaitosyhteistyön, jossa tiedotetaan yläkoululaisille puualasta ja sen koulutus- ja työmahdollisuuksista sekä kannustetaan hakemaan alan koulutukseen. Oppilaille tarjotaan myös mahdollisuutta työharjoitteluun puualan yrityksissä sekä tuetaan oman yrityksen perustamisessa jo opiskeluaikana.
Puuala esillä nuorille 18.5. Utajärvellä

Puualaa esitellään seuraavan kerran 8. luokan oppilaille klo 9–10 Utajärven työn ja yrittäjyyden päivillä 18.5. Hyvinvointitalolla. OSAOn opettajat ja opiskelijat kertovat tilaisuudessa puualasta yleensä, puualasta ammattina, alan koulutuksesta ja työpaikoista. Lisäksi he esittelevät puualan toimintaa videoiden avulla.
Yhteistyön tavoitteet

Kunnan ja oppilaitosten yhteistyön tavoitteena on saada lisää puualan yrittäjiä Utajärven kunnan puunjalostuskeskukseen ja ammattitaitoisia työntekijöitä jo nyt kunnassa toimiviin puunjalostusyrityksiin.

Lisäksi tarkoituksena on hyödyntää laajemmin alueen puunjalostuksen ja biotalouden osaamista Utajärven puunjalostuskeskuksessa.
Puunjalostusalan monisyinen yritysverkosto

Utajärven puunjalostuskeskus on Utajärven Mustikkakankaalla Valtatie 22:n vieressä sijaitseva puunjalostusyritysten keskittymä. Se muodostuu yritysverkostosta, johon kuuluvat keskuksen puunjalostusalan yritykset ja Utajärven Yrityspuisto Oy yhteistyökumppaneineen.
Taustalla PUUTA-hanke

Kunnan ja oppilaitosten yhteistyötä on kehitetty osana vuoden 2017 lopussa päättyvää kaksivuotista PUUTA-hanketta (Puuraaka-aineen hyödyntäminen Utajärven kunnassa). PUUTA-hankkeen toteutuksesta vastaavat Utajärven kunta sekä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu ja Oulun Ammattikorkeakoulu Oy. Hanke on rahoitettu Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta osittain Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella.

päivitetty viimeksi: 20.05.2019 16:36