Ohita päävalikko
Takaisin etusivulle
Avaa päävalikkoSulje päävalikko  
Ohita sivuvalikko

Utajärven Mustikkakankaan teollisuusalueen kiertotalouden käsikirja -hanke

Hankkeen keskipisteessä on laatia käsikirja Mustikkakankaan kiertotaloutta ohjaavaksi työkaluksi. Etenkin kiertotalousmateriaalien vaatiman ympäristöluvitusprosessin selkeyttäminen on tarpeen.

Pyrimme siihen, että materiaalit, jotka muuten päätyisivät jätteeksi, saadaan hyötykäyttöön. Näin säästyy rahaa ja neitseellisiä luonnonvaroja sekä syntyy kestävää liiketoimintaa, mikä on linjassa Utajärven kunnan resurssiviisauden tiekartan tavoitteiden kanssa. Käsikirjan merkittävin sovelluskohde tulee olemaan rakennusten purkamisesta syntyvän, kierrätettävän materiaalin hyödyntäminen voimakkaasti laajenevan Mustikkakankaan infrarakentamisessa.

Paikallisesti syntyvät materiaalit on tarkoitus hyödyntää Utajärven alueella eikä kuljeteta enää pitkiä matkoja välivarastoihin tai loppusijoituspaikkoihin. Tämän ansiosta saadaan logistiikan ilmastopäästöt merkittävästi pienemmiksi.

Hanke toteutetaan osana Ympäristöministeriön Kuntien ilmastohankkeet -avustusta. 

Hankebudjetti on 63 000 euroa, joista Ympäristöministeriöltä saadun tuen osuus on 70 %. Hanke toteutetaan konsulttityönä ajanjaksolla 01.05.2021 – 30.11.2022 ja on ensimmäinen askel kohti hiilineutraalia Mustikkakankaan teollisuusaluetta.

 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on hiili- ja resurssiviisaan kiertotaloustoiminnan kehittäminen Mustikkakankaan teollisuusalueella. Tämä vaatii ennen kaikkea kierrätysmateriaalien hyödyntämisen osaamistason parantamista, luvituksen hakemisen ja myöntämisen sekä teknisen osaamisen osalta. Kiertotalouden ja optimoidun toimintamallin (mm. logistiikan osalta) avulla pyrimme säästämään neitseellisiä luonnonvaroja, alentamaan taakanjakosektorin kasvihuonekaasupäästöjä sekä saavuttamaan taloudellista hyötyä.

Hankkeen puitteissa toteutetaan lisäksi Geopolymeeri-kohteen esiselvitys, johon osallistuu Oulun yliopisto ja alan yritys. Geopolymeerit valmistetaan teollisuuden jätteistä tai sivutuotteista ja sopivat täten erittäin hyvin tähän kiertotaloutta edistävään hankkeeseen.

Hankkeen aikana laadittava kiertotalouden käsikirja tulee olemaan julkisesti saatavilla ja kaikkien vapaasti käytettävissä. Näin mahdollistetaan käsikirjan soveltamista myös muissa kunnissa. Kiertotalous ja hiiliviisaus ovat globaaleja trendejä, jotka lisäävät niihin sitoutuneiden yritysten ja kuntien myönteistä brändiä. Yksi tärkeä tavoite onkin viestittää hankkeen saavutuksista alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä huolehtia myös kuntaorganisaation sisäisestä viestinnästä. Näin lisäämme Mustikkakankaan houkuttelevuutta uusille yrityksille ja vahvistamme Utajärven mainetta vastuullisena ja innovatiivisena kuntana.

Hankkeen toimenpiteet

Hanke toteutetaan alla listattujen työpakettien kautta. Joka työpaketissa konsultti toimii ohjausryhmän ohjauksessa. Ohjausryhmä koostuu kiertotalouden käsikirjan käyttäjistä, joihin lukeutuu Utajärven kunnan ja muiden viranomaisten ohella paikalliset yritykset.

  • Työpaketti 1: Käsikirjan ja päästölaskentatyökalun laatiminen
  • Työpaketti 2: Työpajan / koulutuksen järjestäminen käsikirjan käyttäjille ja sidosryhmille (kunta, kiertotalouden yritykset, Mustikkakankaan toimijat, Ely-keskus, naapurikunnat) sekä palautekysely ja käsikirjan viimeistely
  • Työpaketti 3: Käsikirjan soveltaminen Mustikkakankaalla
  • Työpaketti 4: Viestintä

Kiertotaloudesta liiketoimintaa hiiliviisaasti -seminaari 2.6.2022

Utajärven kunta ja Utajärven yrityspuisto Oy järjestivät seminaarin, jossa avattiin kiertotalouden haasteita ja mahdollisuuksia. 

Seminaarin tallenne löytyy tästä linkistä: https://www.youtube.com/watch?v=b1t_2dSlNZQ

Voit tutustua seminaarin esityksiin seuraavien linkkien kautta:

Yhteistyö VIRKE-hankkeen kanssa

Hanke viedään eteenpäin tiiviissä yhteistyössä Vihreää elvytystä kiertotalouden keinoin (VIRKE) -hankkeen kanssa. VIRKE -hankkeessa mukana ovat Ii, Liminka, Muhos, Simo, Vaala ja Utajärvi.

Petri Leskinen

Elinympäristöjohtaja

Toimiala: Elinympäristöpalvelut
Johtoryhmä
Toimipiste: Tekninen toimisto, Kirkkotie 27
Palvelu: Rakentajan kaverit
Sähköposti: petri.leskinen@utajarvi.fi
Puhelin: 050 387 1973

Lue lisää aiheesta:

AFRY laatii Utajärven Mustikkakankaan teollisuusalueelle kiertotalouden käsikirjan

Hankekuvaus Ympäristöministeriön nettisivuilla

 

päivitetty viimeksi: 06.06.2022 15:23

Käytämme evästeitä sivuston toiminnoissa, sosiaalisen median ominaisuuksien tarjoamiseen ja liikenteen analysointiin.
Tietoa sivustosta