Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

Kunnanjohtajan tervehdys 

Utajärven kunta jatkaa toimintansa kehittämistä uudistaen edelleen organisaatiotansa tuottavuusohjelmatyön tukemana

Utajärven kunta on käynnistänyt puolitoista vuotta sitten kehittämisprosessin, jonka tarkoituksena on saada kunnan oma toiminta vastaamaan tämän päivän kunnan ydinprosesseja. Kunta on siirtynyt valiokuntamalliin ja ottanut ennakkoarviointimenetelmän käyttöön tavoitteenaan lisätä viranhaltija-ja luottamushenkilöiden sekä kuntalaisten välistä vuoropuhelua asioiden valmisteluvaiheessa. Samanaikaisesti on muutettu myös kunnan johtamisjärjestelmää ja käyttöönotettu uusia johtamisen työvälineitä.

Organisaatiouudistus starttaa nyt seuraavaan vaiheeseen osana laajempaa toiminnan ja taloudenjohtamisjärjestelmän uudistustyötä. Kunnanhallitus on osana talousarvion laadintaa linjannut, että kunnassa käynnistyy organisaatiouudistuksen rinnalla toiminnan ja talouden kestävyyttä tukeva tuottavuusohjelmatyö. Työn tavoitteena on tarkastella kunnan ydintoimintoja, rajapintoja, rakenteita ja johtamisjärjestelmää laajasti huomioiden talouden näkökulmat.  Tarkastelua tehdään kunnan nykytalouden pohjalta huomioiden ennakoivasti mm. tämänhetkiset väestörakenteen muutokset. Tarkoituksena on uudistustyön kautta määritellä kestävän talouden reunaehtoja ja tunnistaa ennakkoon myös riskejä. Lisäksi tarkoituksena on löytää toimenpiteitä, joilla voidaan vahvistaa kunnan tulopohjaa ja löytää toiminnan kautta menojen säästämiseen tähtääviä ratkaisuja.  Uudistustyötä tehdään kunnanhallituksen ohjaamana yhdessä kunnan johdon ja henkilöstön kanssa kevään aikana.  Tavoitteena on, että valtuusto käsittelee kokonaisuutta huhtikuun lopussa.

 

Anne Sormunen
Kunnanjohtaja
Utajärven kunta
p. 040 482 6444

Utajärvi –  Edellytyksiä onnellisuudelle ”pikkuisen paremmin kuin muut”

Rokua Geopark – Vuoden retkeilykohde 2018

#pikkuisenparempi #utajärvi #onnellinen #rokuageopark #vuodenretkikohde2018

 

päivitetty viimeksi: 02.05.2019 23:22
Anna palautetta
Sulje
Anna palautetta