Kunnanjohtajan tervehdys 5.3.2024

Näin maaliskuussa valmistuu tilinpäätös viime vuodelta. On ilo jälleen todeta, että meillä on takana hyvin onnistunut vuosi 2023. Talous saatiin pidettyä vakaalla pohjalla vaikkakin viime vuonna elimme vielä hyvin poikkeavia aikoja hyvinvointialueuudistuksen ja maailmanpoliittisten jännitteiden ja muutosten keskellä. Tilinpäätöstulos on jo 17:ttä kertaa peräkkäin positiivinen.   

Vuonna 2023 kunta teki aktiivista työtä teollisuuspuistojen kaavoituksien ja puhtaan siirtymän edistämisen toimenpiteissä ja -hankkeissa. Tuulivoiman osalta hankkeita vietiin suunnitelmallisesti eteenpäin ja aurinkoenergiahankkeen osalta saatiin merkittävä investointipäätös vuoden lopussa. Myös biohiilen ekosysteemin kehittäminen ja hiilinieluympäristöjen kehittäminen lähti liikkeelle. Alueellista matkailun edistämisen yhteistyötä tehtiin Humanpolis Oy:n kanssa koronavuosien matkailun elpymisen tueksi.  Lisäksi uusi pienomakotitalojen vuokra-asuntoprojekti käynnistyi konkreettisesti loppuvuodesta.

Viime vuonna toteutimme ensimmäisen kerran osallistavan budjetin käyttöönoton. Käyttöönotto oli onnistunut ja se oli kuntalaisten osallistamisen kannalta tuloksellista, ja me saimme useita erilaisia ehdotuksia. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistuminen oli kokonaisuudessaan aktiivista ja onnistunutta. Lisäksi teimme tämän valtuustokauden onnellisuuskyselyn, jonka mukaan utajärveläiset tuntevat itsensä pääasiassa melko onnellisiksi ja onnellisuuden arviointi tulevaisuudessa on korkealla. Onnistumisen kokemuksia asukkaat saavat eniten vapaa-ajalla ja ihmissuhteissa. Erityisesti perhe, luonto ja ystävät ovat utajärvisille tärkeitä. Taloudellinen huoli kuitenkin kyselyn perusteella on tuonut kuntalaisille vastoinkäymisiä. Kyselyn tuloksia tulemme huomioimaan erityisesti uuden strategiatyön aikana, jota käynnistämme hiljaisen tiedon keruun osalta jo tänä kesänä.

Oli ilo nähdä, että viime vuonna myös kasvatuspalveluissa pystyttiin palaamaan normaaleihin käytänteisiin koronarajoitusten jälkeen. Näin koululaisten retket, reissut ja erilaiset tapahtumat palasivat niin päiväkodin kuin koulun toimintaan.  Tällä on myönteistä vaikutusta lasten ja nuorten hyvinvointiin. Lukion uudet opintososiaaliset edut toimivat ja lukioon tuli opiskelijoita myös kuntamme ulkopuolelta. Lapsiperhepaketin ja laadukkaiden palveluiden ansiosta päiväkoti on ollut täynnä ja kouluun on tullut edelleen tasaisesti uusia oppilaita.  

Matkaamme kuntakentässä eteenpäin maailmassa, jossa tulevaa on vaikea ennustaa. Muutoksesta näyttää tulleen pysyvä tila. Meillä on kunnassa vahva strateginen ote usealla eri osa-alueelle. Lisäksi meillä on hyvä ja rakentava yhteinen toimintakulttuuri johtaa valiokuntamallimme tukemana strategian toimenpiteitä yhdessä osaavan henkilöstön kanssa. Kiitos luottamushenkilöt, henkilöstö ja laajan verkostomme ihmiset tästä. Yhdessä me rakennamme hyvää elämää joka osa-alueella kokonaisuutena. Voin todeta lopuksi, kuten myös viime vuonna totesin tilinpäätöksen valmistuttua, että olemme etenemässä oikealla polulla ja erityisesti kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin rakentajina olemme tällä hetkellä Suomessa edelläkävijäkuntia.  

Nautitaan auringon ja valomäärän lisääntymisestä, ja ollaan kuulolla!

terveisin,
Anne Sormunen, Kunnanjohtaja
puh. 040 4826444   
anne.sormunen@utajarvi

Kunnanjohtajan tervehdys 17.11.2023

Olemme jälleen siinä vaiheessa, että kunnan talousarvion valmistelu on saatu kasattua kokoon. Elämme muutosten ja geopoliittisten haasteiden keskellä, joilla on merkittäviä vaikutuksia kuntamme talouteen ja toimintaan. Muutos näyttää olevan läsnä pysyvästi elämässämme.

Utajärven kunnan ensi vuoden talousarviovalmistelussa uskomme kuitenkin strategiamme mukaisesti kasvuun ja kehitykseen, jolloin talousarvio on kasvua tukeva ei sopeuttava. Se on laadittu valtuuston strategian itsearvioinnin sekä valiokuntien ohjauksen ja valtuustoseminaarin linjauksien pohjalta.

Jatkamme kehitystyötämme erityisesti strategisten maahankintojen, kaavoituksen ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen kehittämisessä. Uskomme, että valmistelussa olevien vihreän siirtymän hankkeiden ja sitä tukevien uusien elinkeinojen myötä saamme pidettyä tulopuolen tukipilarimme vahvoina. Vuoteen 2030 mennessä meillä arvioidaan olevan jo pelkästään tuuli- ja aurinkovoiman osalta useampien miljoonien lisätulot.

Käynnistämme ensi vuonna uuden koulun rakentamisprojektin, teemme strategista maahankintaa ja rakennamme teollisuusalueiden infraa. Tavoitteena on, ettemme ensi vuonna ota lisälainaa investointeihin.

Vahvistamme edelleen Yrityspuisto Oy:n toimintaa ja kehitämme elinkeinoelämää erityisesti Hietaselän ja Mustikkakankaan lähienergia- ja kiertotalouslähtöisillä teollisuusalueilla ja keskitämme Humanpolis Oy:n toimintaa entistä vahvemmin matkailun edistämisen toimenpiteisiin. Lisäämme myös kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistyöhön taloudellisia resursseja osallistavaan budjetointiin ja kulttuuritapahtumiin sekä vahvistamme liikuntapalveluiden henkilöstöresursseja. Pidämme huolta laajasta palvelutarjottimesta erityisesti lapsiperhepaketin ja laajan opetussuunnitelman ja opintotuen tukemana. Teemme laadukasta työtä eri-ikäisten hyvinvointia tukevien toimintojen osalta yhteistyössä järjestöjen kanssa pitäen hyvän järjestöavustusten tason edelleen.

Elämme osana globaalia epävarmaa maailmaa, jolloin eritasoisia yllätyksiä voi tulla yksittäin tai useita samaan aikaan. Näihin meidän tulee varautua joka hetki toiminnassamme myös ensi vuonna. Voimme vaikuttaa osaltamme tulevaisuuden suuntaan selkeän vahvan strategiamme ja sitä tukevan elinkeino- ja hyvinvointiverkostoyhteistyön kautta. On tärkeää, että voimme herättää toiminnassamme luottamusta. Jalat rohkeasti maassa ja yhdessä innovaatioiden meillä on hyvät näkymät edetä ja yhdessä voimme luoda kivijalkoja ja rakenteita, jotka vahvistavat tulopohjaamme ja mahdollistavat tulevaisuuden rakentamisen.

”Utajärvellä saa yrittää, kasvaa, menestyä, epäonnistua, yrittää uudelleen ja luoda mahdollisuuksia onnellisuudelle ja tehdään tätä yhdessä pikkuisen paremmin kuin muut”.

Terveisin,

Anne Sormunen, kunnanjohtaja
puh. 040 482 6444
anne.sormunen@utajarvi.fi

Kunnanjohtajan tervehdys 4.5.2023

Kunnalla on takanaan jälleen toiminnallisesti ja taloudellisesti hyvin onnistunut vuosi. Onnistuimme tekemään jo 16. kerran perättäisen ylijäämäisen tilinpäätöksen poikkeavista olosuhteista huolimatta.

Kunnassa on investoitu rohkeasti niin kunnan kuin yritystenkin toimesta. Olemme viime vuosina kuntana rakentaneet uusia sote-kiinteistöjä ja parhaillaan suunnittelemme uutta koulua ja uusia asuntoja osakeyhtiön kautta.

Tulevaisuuden energiahankkeissa olemme etenemässä vahvasti eteenpäin. Tähän liittyen olemme kuntana tehneet mm. maanostoja ja lisäkaavoittaneet uusia teollisuusalueita.  Kehitämme parhaillaan Skarta Oy:n johdolla tuuli- ja aurinkoenergian mahdollistamaa Vierienergia-aluetta Hietaselkään ja kehitämme vedyntuotantoalueita Oulun yliopiston, Vtt:n ja Skarta Energy Oy:n yhteistyönä. Lisäksi olemme saaneet vuoden alusta myös myönteisen päätöksen korkeimmasta hallinto-oikeudesta OX2 Suomen valmistelemalle Pahkavaaran 27:n tuulivoimalan hankkeelle ja näin hanke etenee investointi- ja rakentamisvaiheeseen. Myös kiertotalousinvestointeja on tullut kuntaamme. Olemme kunta, jossa käynnistyi ensimmäisenä biohiilen tuotanto GRK Suomi Oy:n johdolla. Näillä ja muilla vihreän energian ja kiertotalouden hankkeilla kunnan tulopuoli tulee vahvistumaan muutamien vuosien kuluttua merkittävästi.

Suomessa on tapahtunut isoja rakenteellisia murroksia. Kuntien rooli hyvinvoinnin ja elinvoiman mahdollistajina korostuu. Olemme Utajärvellä viime valtuustokaudella jo kehittäneet johtamisjärjestelmämme vastaamaan tämän päivän kuntakuvaa. Tuolloin hyväksyimme myös resurssiviisaan tiekartan ja kiertotalouden käsikirjan, joka mahdollisti etumatkan sekä vihreän energian että kiertotalouden kehittämisen osalta yhteistyössä yrityskumppaneidemme kanssa. On ilo tehdä laaja-alaista tiivistä yhteistyötä näiden asioiden kanssa tähän edelläkävijyyteen liittyen. Tällä hyvin toimivalla sekä sisäisellä että ulkoisella yhteistyöllä teemme elinkeinoelämälle kivijalkoja ja mahdollistamme sen, että kuntalaisilla on nyt ja tulevaisuudessa hyvä elää ja kasvaa edelleen täällä Utajärvellä.

Kesäaika lähenee, oikein hyvää ja rentouttavaa kesäaikaa!
Jos teillä on mielenpäällä asioita, niin olkaa reilusti yhteydessä.

Terveisin,

Anne Sormunen, kunnanjohtaja
puh. 040 482 6444
anne.sormunen@utajarvi.fi

päivitetty viimeksi: 17.03.2024 14:03