Ohita päävalikko
Takaisin etusivulle
Avaa päävalikkoSulje päävalikko  
Ohita sivuvalikko

Laatukunta

Utajärvestä Suomen ensimmäinen laatukunta


Utajärvi on ensimmäinen kunta Suomessa, joka on ottanut käyttöönsä koko kuntaorganisaatiota koskevan ISO 9001 –laatustandardin mukaisen laatujärjestelmän. Utajärvi on edelläkävijä maailmanlaajuisestikin: aiemmin ISO -laatujärjestelmä on tietävästi otettu käyttöön koko organisaation kattavasti vain kahdessa norjalaiskunnassa.

Laatujärjestelmät ovat olleet pitkään lähinnä yritysmaailmassa käytettyjä systemaattisen kehittämisen ja johtamisen välineitä, jotka vasta viime vuosina ovat siirtyneet palvelualojen organisaatioiden kautta myös kunta-alalle. Laatujärjestelmän olemassaolo on jo osoitus tahdosta jatkuvaan laadun parantamiseen.

Yritysten ja yhteisöjen laatujärjestelmien pohjana ovat useimmiten ISO 9000 -laatustandardit.

ISO -standardi on organisaation "peruskivi", joka antaa selkeät raamit ja välineet toiminnan kehittämiselle ja kehittymiselle. Utajärvellä lähdettiin rakentamaan uutta toimintajärjestelmää vuonna 1997. Syitä oli useita: haluttiin parantaa kunnan kilpailukykyä ja kustannustehokkuutta sekä toiminnan laatua ja sujuvuutta. Tärkeitä lähtökohtia olivat myös kuntalaisten hyvän palvelutason sekä kunnan henkilöstön jaksamisen varmistaminen.

Laatujärjestelmän rakentaminen edellytti mm. kunnan kaikkien toimintaprosessien uudelleen-tarkastelua sekä niiden yksityiskohtaista kuvaamista ja dokumentointia. Kunnassa otettiin myös käyttöön jatkuvan parantamisen edellyttämiä toiminnan seuranta- ja kehittämismenettelyitä. Työtapoja tehostettiin siirtymällä koko kuntaorganisaatiossa tiimitoimintamalliin, jossa vastuu toiminnasta ja kehittämisestä aiempaa paremmin annetaan toiminnasta vastaaville osaajille.

Laatujärjestelmää on vuosien varrella hyödynnetty tehokkaasti Utajärvellä. Prosessien kuvauksien yhteydessä on tarkasteltu prosessien toimivuutta ja tehokkuutta.  Prosessit on purettu ja kuvattu tarvittaessa yksilötason työohjekuvauksiin saakka, ja näitä kuvaksia on luonnollisesti hyödynnetty mm. työhön opastamisen yhteydessä. Vuosittaisten auditointien ja johdon katselmuksien avulla on varmistettu prosessien toimivuus. Ks. tarkemmin kohdasta: Näin Utajärven kunnan laatujärjestelmä toimii.

Utajärven kunnan laatujärjestelmää uudistetaan teknisesti ja päivitetään toiminnallisesti vuosien 2011–2012 välisenä aikana TIRKU-hankkeen yhteydessä. Vuoden 2011 aikana kunnan laatujärjestelmä, josta käytämme jatkossa nimitystä toimintajärjestelmä, uusitaan sovellusmallista internetpohjaiseksi ja uuden toimintajärjestelmän käyttöönotto aloitetaan hankinnan jälkeen välittömästi. Uusi toimintajärjestelmä sisältää kunnan strategiakuvauksen, kuvauksen BSC-mallin mukaisista tavoitteista, tavoitteista johdetuista toimenpiteistä ja mittareista, joilla tavoitteiden toteutumista seurataan. Lisäksi toimintajärjestelmän osaksi linkitetään sähköinen palautejärjestelmä ja aloitejärjestelmä.

Uusi toimintajärjestelmä tukee Utajärven kunnan uuden hallintomallin käyttöönottoa, tarjoamalla kattavan ja läpinäkyvän kuvauksen siitä, kuinka kunta toimii laadukkaasti ja omaa toimintaa kehittäen auditointeja hyödyntäen. Toimintajärjestelmän avulla varmistetaan, että kunta täyttää toiminnalle asetetut tavoitteet ja keräämällä sekä analysoimalla systemaattisesti palautetietoa, kunnan toimintaa kehitetään vastaamaan toimintaympäristön asettamia vaatimuksia.


päivitetty viimeksi: 20.01.2020 10:21