Ohita päävalikko
Takaisin etusivulle
Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

Vuoden 2019 Europarlamenttivaalit

08.05.2019

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019

ÄÄNESTYSPÄIVÄ

Vaalit toimitetaan Utajärven kunnassa sunnuntaina 26.05.2019 klo 9.00-20.00. 

Äänestysalue                                             Äänestyspaikka

1.Utajärvi                                                 Kokoustila Roomari vanhatie 29 91600 UTAJÄRVI

ENNAKKOÄÄNESTYS UTAJÄRVEN KUNNASSA

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys Utajärven kirjastossa Anttilantie 13, 91600 UTAJÄRVI.

15.-17.05.2019 klo 09.00-18.00 keskiviikko-perjantai
18.-19.05.2019 klo 11.00-14.00 lauantai-sunnuntai
20.-21.05.2019 klo 09.00-19.00 maanantai-tiistai

Ennakkoäänestyksessä äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys henkilöllisyydestään, esim. ajokortti.

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

Omaishoitaja on

- tehnyt kunnan kanssa omaishoitajasopimuksen
- asuu samassa taloudessa kuin hoidettava ja
- on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hän.

Kotiäänestykseen oikeutetun on ilmoittauduttava kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 14.05.2019 klo 16.00 mennessä keskusvaalilautakunnalle, puh. 08 5875 5700 tai kirjallisesti os. Keskusvaalilautakunta PL 18, 91601 UTAJÄRVI .
Ilmoituksen voi tehdä myös äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

LAITOSÄÄNESTYS

Laitosäänestys järjestetään 16.05.2019 Suvituulen palvelukeskuksessa ja kellonaika sovitaan laitoksen päivärytmiin soveltuvaksi. Laitoksessa voi äänestää vain siellä hoidettavana olevat henkilöt.

VAALIEN ULKOMAINONTA  

Mainospaikkana on tori, jonne kunta asettaa mainoskehikot.
Vaalimainokset saa asettaa 8.5.2019 ja ne on poistettava heti vaalien jälkeen.

Kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle on varattu yksi kaksipuoleinen mainospaikka.

Lisätietoja vaalista löytyy www.vaalit.fi

UTAJÄRVEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA    

päivitetty viimeksi: 08.06.2020 20:53