Ohita päävalikko
Takaisin etusivulle
Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

Utajärven uusi Hyvän Elämän keskus

10.03.2020 klo 09:10

TIEDOTE

Utajärven uusi Hyvän Elämän keskus

Utajärven terveyskeskus on rakennettu vuonna 1978 ja sitä on laajennettu 1985. Terveyskeskuksessa toimii lääkärien ja sairaanhoitajien vastaanotot, neuvola, hammashoitola, fysioterapia, työterveyshuolto, välinehuolto ja laboratorio sekä laboratoriotuloksien analysointipalvelut.

Terveyskeskusrakennus on matalarakenteinen, oma aikansa rakennustavan tuotos, jonka ongelmia on mm. alapohjasta nouseva kosteus. Havaittuja sisäilmaongelmia on helpotettu lisäämällä ilmanvaihtoa huonekohtaisilla ilmastointikoneilla, lisäksi rakennuksessa on reaaliaikainen sisäilmanseuranta. Rakennuksen kunto on kuitenkin nykyiseen terveyskeskustoimintaan puutteellinen, minkä vuoksi Utajärven kunta on käynnistänyt uuden terveyskeskuksen suunnittelun.

Uusi terveyskeskus kantaa nimeä Hyvän Elämän keskus. Tulevaisuudessa perinteiset terveyskeskuspalvelut laajentuvat ja saavat uutta sisältöä mm. kehittyvän digitalisaation avulla ja asiakaslähtöisillä palveluprosesseilla, jotka tukevat kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä kannustavat kuntalaisia omaehtoiseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, oman hyvän elämän saavuttamiseen.

Uusi rakennus nousee uuden akuutin vuodeosaston naapuriin. Vanha virastotalo puretaan Hyvän Elämän keskuksen tieltä. Rakennusmassat tulevat sijoittumaan kuten tälläkin hetkellä; nykyinen virastotalo korvaantuu uudella ja isommalla rakennuksella, parkkipaikka-alue tulee nykyisen vanhan torin alueelle.

Hyvän Elämän keskuksen suunnittelu aloitettiin eri sijaintimahdollisuuksia pohtimalla. Hyvän Elämän keskuksen tulee olla sijainniltaan sellainen, että kaikki palvelut voidaan järjestää mahdollisimman kustannustehokkaasti ja järkevästi. Myös jalankulkijoiden, koululaisten, asiakkaiden ja ambulanssien liikkuminen alueella tulee olla mahdollisimman turvallista. Eri sijaintimahdollisuuksia on pohdittu terveyskeskuksen ja akuutin vuodeosaston työntekijöiden sekä Oulunkaaren johtoportaan kanssa. Työntekijöiden työpajassa hahmottunut toimintojen sanelema kokonaisuus vietiin valmisteluun Utajärven valiokuntien yhteiseen kokoukseen. Hyvän Elämän keskuksen suunnittelussa toimintoja on tarkasteltu lääkärien ja hoitohenkilökunnan kanssa ja varmistettu, että syntyvä kokonaisuus palvelee mahdollisimman hyvin sekä työntekijöiden että asiakkaiden tarpeita.

Lisäksi Utajärven kunta järjesti Oulunkaaren Lähde! Taiteesta voimaa arkeen -hankkeen kanssa 6.2. hyvinvointitalolla myös osallistavat ideointipajat kuntalaisille Hyvän elämän keskuksen ja sen palvelujen suunnitteluun liittyen. Ideointipajoissa oli runsaasti osallistujia. Osallistavat ideointipajat toteutettiin palvelumuotoilun keinoin ja hanke luovuttaa ideointipajojen tuotokset kunnan hyödynnettäväksi ja käytettäväksi.

Uuden rakennuksen sijoittamisen, turvallisen ympäristön ja laadukkaiden sekä kustannustehokkaiden palveluiden lisäksi huomioitavia asioita on ollut pitkä lista. Utajärvellä siirrytään yhden keittiön malliin ja koululle valmistuva logistiikkakeskus tulee korvaamaan Suvituulessa tapahtuneen ateriatuotannon. Näin ollen keittiöltä lähtevä ja sinne saapuva liikenne on otettava huomioon. Samoin tärkeitä huomionkohteita ovat olleet rakennuksien muuntojoustavuus; tulevina vuosikymmeninä voi olla tarvetta käyttää sekä akuuttia vuodeosastoa että uutta Hyvän Elämän keskusta täysin toisenlaisiin toimintoihin.

Rakennuksien sijoitteluun liittyvät myös ambulanssiliikenne, olemassa olevat vesi-, kaukolämpö- ja viemärilinjat, jotka kulkevat Laitilantien reunamilla sekä parkkipaikkojen riittävyyden takaaminen.

Kaikki edellä mainitut asianlaidat on huomioitu ja lopputuloksena on syntynyt aluesuunnitelma, jossa Hyvän Elämän keskus ja Akuutti vuodeosasto tulevat sijoittumaan erilleen toisistaan. Niitä yhdistää yli neljä metriä korkea katos, jonka alta kulkee ainoastaan koulun keittiön liikenne ja yhden yksityisen kiinteistön käytöstä syntyvä liikenne. Katoksen alla maa pidetään sulana myös talvisaikaan, mikä antaa ambulanssiliikenteelle ja potilaiden siirtämiselle parhaan mahdollisen ratkaisun.

Hyvän Elämän keskus alkaa rakentua elokuussa 2020. Palveluiden osalta kaikki nykyisellään olemassa olevat toiminnot tulevat säilymään ja kokonaisuutta täydennetään digitalisaation ja uusien asiakaslähtöisten palveluprosessien kautta syntyvillä palveluilla.

 

päivitetty viimeksi: 28.02.2020 13:32