Ohita päävalikko
Takaisin etusivulle
Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

Yksityisteiden parantamiseen on haettavissa hyvin tukirahoitusta

16.05.2022 klo 08:54

Traficom on vuoden vaihteessa jakanut ELY-keskuksille valtion talousarvioesityksessä yksityisteille vuodelle 2022 myönnetyn 30 miljoonan euron rahoituksen.

Valtio avustaa yksityisteiden parantamishankkeita. Avustuksilla turvataan yksityistieverkon kunnon säilyminen. Avustuksilla vähennetään tieosakkaille aiheutuvaa tienpitorasitusta. Avustukseen liittyy velvollisuus sallia tien vapaa yleiskäyttö, josta avustuksen voidaan samalla katsoa olevan korvaus. Avustusta voi saada tiekunnan hallinnoima tie, jota käytetään pysyvän asutuksen pääsytienä tai jolla on huomattava liikenteellinen merkitys. Tien täytyy olla autolla-ajokelpoinen, käytännössä henkilöautolla ajettavassa kunnossa. Avustuskelpoinen on sellainen pysyvän asutuksen käyttämä tie, jonka vaikutusalueella on vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta. Tämän pysyvän asutuksen tulee käyttää tietä vähintään yhden kilometrin matkalla. Tie voi saada avustusta liikenteellisen merkityksensä perusteella, vaikka em. ehdot eivät täyttyisikään. Liikenteellisen merkityksen tulee kuitenkin olla koko paikkakuntaa ajatellen huomattava. Liikenteellinen merkittävyys saattaa olla kysymyksessä, jos tietä käytetään yleisesti läpikulkuliikenteeseen tai jos tien varrella on palvelulaitoksia tai muita merkittävästi liikennettä aiheuttavia toimintoja.

Valtionavustusta ei myönnetä tiekunnan tiehen kuuluvalle, pelkästään maa- tai metsätalouskäytössä olevalle tien osalle eikä myöskään pelkästään vapaa-ajan asunnoille johtavalle tien osalle. Tiekunnan tiestä on avustuskelpoista siis vain pysyvän asutuksen käyttämä tai liikenteellisesti merkittävä tieosuus

Avustusta voi hakea seuraaviin hankkeisiin

Ensisijaisesti avustettavia hankkeita ovat muun muassa:

  • huonokuntoiset sillat ja suuret tierummut
  • liikenneturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet
  • merkittävät ja yllättävät luonnonolosuhteiden aiheuttamat korjauskohteet

Lisäksi voidaan avustaa muun muassa:

  • tien kuivatuksen ja kantavuuden parantamista
  • muuta liikenneturvallisuuden parantamista, kuten tielinjan siirtäminen tai kaarteen oikaisu
  • tulva- ja routavaurioiden korjaamista

Lue tarkemmat kriteerit ja avustuksen suuruudet Ely-keskuksen sivuilta. 

päivitetty viimeksi: 16.05.2022 09:50

Käytämme evästeitä sivuston toiminnoissa, sosiaalisen median ominaisuuksien tarjoamiseen ja liikenteen analysointiin.
Tietoa sivustosta