Utajärven kunnan viemäriverkoston saneeraus kesällä 2022
Julkaistu 31.05.2022

Utajärven kunnan viemäriverkostoa saneerataan kesällä 2022.

Korjattavan osan pituus on n. 800 metriä B 375 mm betoniviemäriä. Korjattava kohde sijaitsee taajamassa Ouluntien ja Kirkkotien välissä olevalla asuinalueella. Kyseessä on jo aiemmin korjattu betoniviemäri, joka on pätkäsujuttamalla saneerattu 315 mm muoviputkilla.

Kohde on kuvattu ja havaittu että osa liitoskohdista vuotaa. Tarkoituksena on tehdä uudelleen korjaaminen sukkasujuttamalla, kaivutyönä korjaamme samalla linjassa olevat 15 kpl viemärikaivoja.

Liitteenä karttaote, jossa runkoviemäri korostettuna sinisellä sekä, (kaivuutyönä) korjattavaksi tulevat viemärikaivot punaisilla ympyröillä. Tarvittaessa lisätietoja saa allekirjoittaneelta.

Työt tullaan tekemään arkisin klo 7:00 – 18:00.

Ystävällisin terveisin

Marko Itälahti, kunnossapitomestari, Utajärven vesi- ja viemärilaitos

puh: 050 572 4542

Yllä karttaote korjauskohteista.

Viemärisaneerauksen aikataulu.

 

 

 

 

päivitetty viimeksi: 31.05.2022 15:47