Ohita päävalikko
Takaisin etusivulle
Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

Kunnanhallituksen 31.5.2022 pidetyn kokouksen päätöksiä

31.05.2022 klo 16:13

Alla on listaus 31.5.2022 kokoontuneen kunnanhallituksen päätöksistä.

 • OX2 on jättänyt kuntaan aloitteen Tornikankaan Tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimisesti. Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle Tornikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan hyväksymistä. Suunnittelualue sijaitsee Utajärvellä Tornikankaan alueella ja rajautuu Vaalan kuntarajaan, noin 15 kilometriä Utajärven keskustan itäpuolella. Tuulivoima-alue sijoittuisi Ponteman tuulivoimapuiston eteläpuolelle. Tornikankaan tuulivoimahankkeen tavoitteena on selvittää mahdollisuutta rakentaa 40- 50 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 330 metriä. Tuulivoimaloiden yksikköteho on arviolta 6-10 MW ja koko tuulivoimapuiston kokonaisteho noin 240-500 MW. Suunnittelualue on pääasiassa yksityisten maanomistuksessa. OX2 tekee maanomistajien kanssa maanvuokrasopimuksia. Hanketta on esitelty alueen maanomistajille talven/kevään 2022 aikana, ja maanomistajat ovat ottaneet hankkeen positiivisesti vastaan. Merkittävä osa sopimuksista maanomistajien kanssa on jo tehty. Valtuusto käsittelee asiaa 22.6.2022 kokouksessaan.

 

 • Kunnanhallitus käsitteli Muhoksen, Utajärven ja Vaalan puhtauspalvelutoimintojen yhteistyön kehittämistä ja esittää valtuustolle, että kuntien välistä yhteistyötä laajennetaan koskemaan myös puhdistuspalveluita. Valmistelun tavoitteena on kuntien yhteinen in-house yhtiö, johon hyvinvointialueelle tarjotaan mahdollisuus osallistua. Yhteistyön muodoista ja sisällöistä tehdään erillinen sopimus, joka tuodaan erikseen kuntien hyväksyttäviksi. Valtuusto käsittelee puhtauspalveluiden yhteistyön tiivistämistä 22.6.2022 kokouksessaan.

 

 • Liikunta- ja nuorisotalon palovahinkokorjausinvestointi käynnistyy ja siihen liittyen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kuluvan vuoden talousarvioon avataan uusi investointikohta, jonka määräraha tulojen osalta on 500 000 € ja menojen osalta 500 000 €. Valtuusto käsittelee asiaa 22.6.2022 kokouksessaan.

 

 • Kunnanhallitus päätti, että Utajärven kunta antaa sitoumuksen liittymisestä Leasingpalvelut 2023-2024 (2026) -yhteishankintaan. Puitejärjestelyllä voi hankkia irtaimen käyttöomaisuuden leasingpalveluita, jotka sisältävät leasingrahoituksen, rahoitettavien leasingkohteiden hallinnointiin tarkoitetun hallintapalvelun ja vuokrakauden jälkeen palautuvien leasingkohteiden käsittelyyn liittyvät palvelut. Puitejärjestely on valmiiksi kilpailutettu sopimuskokonaisuus, jossa sovitaan hankinnan kohde, hinnat sekä osapuolten vastuut ja velvoitteet. Tyypillisiä rahoitettavia kohteita ovat mm. ICT-laitteet, kalusteet ja muu irtain omaisuus.

 

 • Oulunkaaren kuntayhtymän kuntapalvelutoimisto tuottaa jäsenkunnille talous-, henkilöstö- ja tietopalvelut. Laki hyvinvointialueiden perustamisesta tuli voimaan 1.7.2021. Hyvinvointialueen vastuulle siirtyvät 1.1.2023 kuntien ja sairaanhoitopiirin vastuulla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja pelastustoimen palvelut. Oulunkaaren toiminnasta suurin osa siirtyy 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueille.

  Oulunkaaren jäsenkunnat ovat kilpailuttaneet sidosyksikköhankinta (in-house) menettelyn mukaisesti talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelut toukokuussa 2022.  Hankintaneuvotteluiden tavoitteena oli varmistaa parhaan mahdollisen palveluntuottajan valinta, läpinäkyvä ja kaikille tarjoajille tasapuolinen prosessi ja Oulunkaaren kuntien palvelutarpeiden huomioiminen. Neuvotteluissa käsiteltiin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelusisällöt, tietojärjestelmäratkaisut, palveluiden kehittäminen, siirtymävaiheen toteutus, kustannukset sekä henkilöstön asemaan liittyviä asioita. Neuvotteluiden jälkeen tarjouspyyntö Oulunkaareen kuntien Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden hankinnasta kokonaispalveluna toimitettiin Kuntien Hetapalvelut Oy:lle, Monetra Oulu Oy:lle ja Sarastia Oy:lle. Tarjousten vertailussa painotettiin laatua 40 % ja hintaa 60 %. Vertailuhinta on kokonaishinta, joka muodostui palvelun hinnasta (48 kk) ja käyttöönottoprojektihinnasta. Tarjouksen jättivät Monetra Oulu Oy ja Sarastia Oy. Tarjousvertailun perusteella eniten pisteitä sai Monetra Oulu Oy:n tarjous. Monetra Oulu Oy:n tarjous todettiin laatuvertailussa ja 48 kuukauden elinkaarihinnaltaan kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi.  

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelut hankintaan 1.1.2023 alkaen Monetra Oulu Oy:ltä. Valtuusto käsittelee asiaa 22.6.2022 kokouksessaan.

 

 • Nuorisovaltuusto jätti kunnanhallitukselle aloitteen lukion opintososiaalisten etujen yhdenvertaistamisesta. Kunnanhallitus lähetti nuorisovaltuuston aloitteen kasvatuspalveluiden valmisteltavaksi.

 

 • Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Petteri Leinoselle eron kunnan kaikista luottamustoimista ja valitsee tilalle uudet jäsenen ja varajäsenen sekä toimittaa valtuuston 2. varapuheenjohtajan vaalin. Valtuusto käsittelee asiaa 22.6.2022 kokouksessaan.

 

 • Kunnanhallitus käsitteli Geopark konferenssiin osallistumista. Seuraava Euroopan Geopark -verkoston kokous pidetään 26.-30.9.2022 Italiassa Verbanian kaupungissa. Kunnan edustajat konferenssiin ovat Pentti Tuovinen ja Anja Pinoniemi.

Lisätietoa ja esityslista avatuvat tästä linkistä.

päivitetty viimeksi: 31.05.2022 16:13

Käytämme evästeitä sivuston toiminnoissa, sosiaalisen median ominaisuuksien tarjoamiseen ja liikenteen analysointiin.
Tietoa sivustosta