Ohita päävalikko
Takaisin etusivulle
Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

Kunnanhallituksen 14.6.2022 kokouksen päätöksiä

15.06.2022 klo 13:58

Kunnanhallituksen 14.6.2022 kokouksen päätöksiä listattuna:

 • Kunnanhallitus hyväksyi elinympäristöjohtajan allekirjoittaman vuokrasopimuksen Hietaselän palstan vuokraamisesta Salpatuuli Osuuskunnalle. Alueelle on suunnitelmissa kaavoittaa neljälle tuulivoimalle rakennuspaikat. Salpatuuli osuuskunta vuokraa kunnan omistamasta kiinteistöstä 889-407-5-177 Hietaselän palstan. Kiinteistölle muodostetaan määräaloja tuulivoimaloiden rakentamiskohdiksi. Tuulivoimaloiden tuotantoaikana Salpatuuli osuuskunta maksaa kunnalle vuokraa kustakin voimalapaikasta ja voimaloiden vaikutusalueesta 500 m säteellä. Vuokrasopimuksessa on otettu huomioon tuulivoimaloiden purkamiseen asetettu vakuus ja voimaloiden teknologian kehityksen vaikutus vuokran määrään.
 • Kunnanhallitus esittää valtuustolle kirkonkylän asemakaavan päivittämistä. Valtuusto käsittelee kirkonkylän asemakaavaa 22.6.2022 kokouksessaan.
 • Kunnanhallitus hyväksyi koulujen tuntikehyksen lukuvuodelle 2022-2023.  Tuntikehys tarkoittaa koulun viikoittaista oppituntien määrää, joka sisältää luokkaopetustunnit, tukiopetustunnit, osa-aikaisen erityisopetuksen, erityisluokkien tunnit sekä virkaehtosopimuksen mukaiset erityistehtävätunnit.
 • Kunnanhallitus hyväksyi nuorisovaltuustolle toimintasäännön, joka on voimassa 1.8.2022 lukien toistaiseksi. Toimintasääntö sisältää määräykset mm. nuorisovaltuuston tehtävistä, kokoonpanosta ja toimikaudesta.
 • Kunnanhallitus ja valtuusto ovat aiemmin käsitelleet Utajärven kunnan selvitystä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Kunnan selvitys sisältää mm. käytössä olevat toimitilat, siirtyvän irtaimen omaisuuden, siirtyvät sopimukset, siirtyvät vastuut sekä siirtyvän henkilöstön. Valtuusto päätöksessään varasi oikeuden täydentää selvitystä viimeistään 30.6.2022, sekä valtuutti kunnanhallituksen tekemään tarvittavat täydennykset ja muutokset liitteinä olleisiin selvityksiin ja kunnanhallitus päätti antaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle täydennetyn selvityksen. Kunnasta ei siirry yhtään työntekijää hyvinvointialueen palvelukseen.
 • Oulunkaaren kuntayhtymän kuntapalvelutoimisto tuottaa jäsenkunnille talous-, henkilöstö- ja tietopalvelut. Laki hyvinvointialueiden perustamisesta tuli voimaan 1.7.2021. Hyvinvointialueen vastuulle siirtyvät 1.1.2023 kuntien ja sairaanhoitopiirin vastuulla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja pelastustoimen palvelut. Oulunkaaren toiminnasta suurin osa siirtyy 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueille.

  Oulunkaaren jäsenkunnat ovat kilpailuttaneet sidosyksikköhankinta (in-house) menettelyn mukaisesti ICT-palvelut toukokuussa 2022. Hankintaneuvotteluiden tavoitteena oli varmistaa, että hankintayksiköllä on ymmärrys parhaista markkinoilla olevista in-house-toimijoista ja heidän edustamistaan palveluistaan. Tarjousten vertailussa painotetaan laatua 40 % ja hintaa 60 %. Tarjousvertailun perusteella eniten pisteitä sai LapIT Oy:n tarjous. LapIT Oy:n tarjous todettiin laatuvertailussa ja 72 kuukauden elinkaarihinnaltaan kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi.

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että ICT-palvelut hankitaan 1.1.2023 alkaen LapIT Oy:ltä. Valtuusto käsittelee asiaa 22.6.2022 kokouksessaan.
 • ICT-palveluiden ostamiseen in-house yhtiöltä liittyi myös kunnanhallituksen päätös, että kunta hankkii yhden LapIT Oy:n osakkeen. Osakkeen hankkiminen on tarpeen hankintalain mukaisen sidosyksikköaseman saavuttamiseksi.
 • Kunnan kaavoituspäällikkö on irtisanoutunut ja uusi kaavoituksen asiantuntija tullaan rekrytoimaan syksyn aikana. Kunnanhallitus päätti muuttaa kaavoituspäällikön nimikkeen kaavasuunnittelijaksi. Valtuusto on aiemmin päivittänyt Oulujokilaakson kuntien maankäytön ja elinympäristön yhteistyösopimusta siten, että jatkossa kaikilla kolmella kunnalla on oma kaavoituksesta vastaava asiantuntija, joka keskittyy omassa organisaatiossa toimimiseen (valt. 16.12.2021 § 90). Nimikkeen päivittäminen on tarpeen, koska maankäytön ja elinympäristön yhteistyösopimuksen päivityksen myötä kaavoituspäälliköllä ei ole enää päällikköroolia, vaan jatkossa rooli on kunnan maankäytön asiantuntijatehtävä.
 • Kunta osallistuu kiertotalouden green deal skenaario- ja tutkimustyöhön. Kiertotalouden green dealin rakentaminen on kansallisesti tärkeimpiä prosesseja, joilla tuetaan siirtymää kohti kiertotaloutta Suomessa - strategisesti yhdessä sovittuihin tavoitteisiin, eri tahojen vapaaehtoisiin toimiin ja parhaaseen tietoon nojaten. Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi kunnan osallistumisen.
 • Lisäksi kunnanhallitus päätti lakkauttaa kaksi kunnan tarpeetonta pankkitiliä sekä myönsi kunnanjohtajalle vuosilomaa ajalle 4.7.-7.8.2022 ja 8.-12.9.2022.
 • Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Heikki Soroselle eron kunnanhallituksen varajäsenyydestä ja valitsee tämän tilalle uuden varajäsenen. Valtuusto käsittelee asiaa 22.6.2022 kokouksessaan. Valtuusto on aiemmin 31.5.2022 kokouksessaan valinnut Sorosen kunnanhallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

 

Lisätietoa: https://utajarvi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022224 

 

päivitetty viimeksi: 15.06.2022 13:58

Käytämme evästeitä sivuston toiminnoissa, sosiaalisen median ominaisuuksien tarjoamiseen ja liikenteen analysointiin.
Tietoa sivustosta