Ohita päävalikko
Takaisin etusivulle
Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

DigiHelppi-hankkeelle myönteinen rahoituspäätös valtiovarainministeriöstä!

21.06.2022 klo 11:16

DigiHelppi-hankkeelle myönteinen rahoituspäätös valtiovarainministeriöstä!

Limingan, Tyrnävän ja Utajärven kuntien yhteishanke, DigiHelppi – Henkilöstön digitaidot kuntoon yhteistyöllä, sai valtionvarainministeriön myönteisen rahoituspäätöksen.

Hankkeen pyrkimyksenä on kartoittaa työntekijöiden tehtävissään tarvitsemat digitaidot, sekä miettiä yhdessä toimintamalleja ja -prosesseja niiden kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

Tällä hetkellä henkilöstön digitaidot vaihtelevat, ja tulevat muutokset niin työllisyys- kuin sotepalveluissa lisäävät haastetta entisestään.

– Haasteet ovat hyvin samanlaisia kaikissa pienissä kunnissa, joten näitä asioita on järkevä tehdä yhteistyössä useamman kunnan kesken, pohtii Limingan ja Utajärven nykyisen digiosallisuushankkeen projektipäällikkö Heidi Niemelä.

– Yhteistyönä tehtävässä hankkeessa saadaan hankekuntiin myös erilaisia ajatuksia ja kokemuksia, kun päästään kuulemaan ja näkemään, miten asioita tehdään toisaalla. Tämä antaa kaivattua kokemusta erilaisista toimintaympäristöistä.

Niemelän näkemyksiä puoltaa myös Utajärven kunnan hallinnonjohtaja Päivi Keltanen:

– Utajärven kunnassa ollaan erittäin tyytyväisiä mahdollisuudesta päästä hankkeeseen mukaan. Kunnassa on käynnissä sähköisten palveluiden kehittämisprojekteja ja henkilöstön digiosaamisen kehittäminen nopeasti muuttuvassa kuntakentässä on erittäin tärkeää. Myös mahdollisuus oppia toisilta organisaatioilta nähdään erittäin hyödylliseksi.

Hankkeella tulevaa ennakoivat päämäärät

Tyrnävän kunnan tietohallintopäällikkö Kai Skiftesvik nostaa esiin toisen hyvin ajankohtaisen näkökulman:

–  Yhtenä painopisteenä osaamisen kehittämisessä on kyberturvallisuus. Sen merkitys digitaalisessa yhteiskunnassa on hyvin tärkeä ja kasvaa entisestään sitä mukaa kuin digitaalisia palveluita otetaan lisää käyttöön.

Hankekunnilla on tahto edistää digitalisaatiota ja kehittää sen avulla palveluita ja toimintatapoja. Tämä käy ilmi myös kaikkien kolmen kunnan kuntastrategiasta.

Hankkeen pyrkimys on vastata tähän muun muassa edesauttamalla työssäjaksamista ja tukemalla tekemisen varmuutta, sekä madaltamalla kynnystä ottaa käyttöön uusia sähköisiä työkaluja ja välineitä. Hankkeen yhtenä osana koulutetaan digitutoreja, joiden tavoitteena on vapauttaa IT-palveluiden aikaa muuhun digikehittämiseen, kun päivittäistä ohjelmaopastamista ja neuvontaa voidaan laajentaa muualle. Lisäksi hanketoimien on tarkoitus tehostaa etätyöskentelypuitteita.

– Digitaitojen edistämisellä tuetaan työssä menestymistä. Sujuvalla välineiden ja ohjelmistojen käytöllä vapautetaan monissa työtehtävissä enemmän aikaa oppilaalle, potilaalle ja asiakkaalle, Skiftesvik täydentää.

Hanke tulee työllistämään myös kaksi uutta täysiaikaista henkilöä: projektipäällikön työpiste tulee olemaan Limingassa ja projektikoordinaattorin Tyrnävällä.

– Digitaitojen kehittyminen helpottaa jokaisen työntekijän päivittäistä työtä ja tukee osaltaan työhyvinvointia. Toisaalta kunnissa voidaan jatkossa tukea henkilöstöä digitaitojen kehittämisessä, kun tiedetään kokonaiskuva digiosaamisesta ja osaamisen kehittämisen tarpeista, toteaa Niemelä.

Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi laskettiin 260 000 euroa, mistä valtiovarainministeriön myöntämä tuki on 221 000 euroa. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2022 – 30.9.2024.

päivitetty viimeksi: 21.06.2022 11:16

Käytämme evästeitä sivuston toiminnoissa, sosiaalisen median ominaisuuksien tarjoamiseen ja liikenteen analysointiin.
Tietoa sivustosta