Ohita päävalikko
Takaisin etusivulle
Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

16.8. pidetyn kunnanhallituksen kokouksen päätöksiä

Kunnanhallitus kokoontui 16.8. Roomari-salissa.

Alla listaus kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä:

 • Kunnanhallitus hyväksyi Utajärven kunnan ja Utajärven Yrityspuisto Oy:n välisen sopimuksen elinkeinopalvelujen tuottamisesta vuosille 2022 ja 2023. Utajärven Yrityspuisto Oy on kunnan 100 % omistama tytäryhtiö. Yhtiön tavoitteena on tukea Utajärven kunnan kuntastrategiaa osana kunnan johtamista, elinkeinorakenteen kehitystä sekä auttaa kunnan elinkeinoelämän yrityksiä liiketoimintaosaamisessa, kilpailukyvyssä, kasvun, kansainvälistymisen ja yhteistyön kehittämisessä. Utajärven Yrityspuisto Oy:lle maksettava korvaus elinkeinopalveluiden tuottamisesta on 180 0000 euroa vuonna 2022. Vuoden 2023 korvauksesta tehdään päätös syksyllä 2023.
 • Kunnanhallitus sai tiedoksi talouden neljännesvuosikatsaukset kesäkuun lopun tilanteesta kunnan, Utajärven Yrityspuisto Oy:n ja vuokrataloyhtiöiden osalta. Kokouksessa esiteltiin myös talousarviovuoden toiminnallisten tavoitteiden toteuma kesäkuun lopussa. Valtuusto saa neljännesvuosikatsaukset tiedoksi 25.8. kokouksessaan.
 • Kunnanhallitus hyväksyi talousarvion laadintaohjeet sekä suunnittelukehyksen vuodelle 2023. Vuosi 2023 on kunnille historiallinen hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa. Tällä on merkittäviä vaikutuksia uudenmuotoisen kunnan talousarvion laadintaan. Vuodelle 2023 sisältyy verorahoitukseen useita muutoksia. Kuntien veroprosentista leikkaantuu 12,64 % ja Utajärven kunnan tuloveroprosentti on 7,86 % vuonna 2023. Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta pienennetään yhdellä kolmasosalla. Kuntien saamat koronakompensaatiot todennäköisesti poistuvat. Vuoden 2023 suunnittelukehys on ns. kokonaisraami, jossa toimialojen tulee yhteisesti pyrkiä noin -10,8 miljoonan euron toimintakatteeseen. Valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024 ja 2025 joulukuun kokouksessaan.
 • Kunnanhallitus päätti Onnela ja Välisiira kiinteistöjen ostamista kunnalle. Kiinteistöt ovat sijoittuvat Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan laajentamisen keskeiselle alueelle. Valtuusto käsittelee asiaan liittyvää määrärahamuutosta 25.8. kokouksessaan.
 • Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että kuntaan hankitaan varavoimajärjestelmän hankinta koulun, valmistuskeittiön ja päiväkodin toiminnan turvaamiseksi. Valtuusto käsittelee asiaa 25.8. kokouksessaan.
 • Kunnanhallitus valitsi kunnan kaava- ja valtionapukelpoisten teiden talvikunnossapidon palveluntuottajaksi VM Peat Ay:n kaudelle 2022-2025.
 • Rokuan ulkoilureittien talvikunnossapidon palveluntuottajaksi kunnanhallitus valitsi Aarne Vainiokangas Oy:n kaudelle 2022-2025. Muhoksen ja Vaalan kunnat osallistuvat hankintaan 25 %:n osuudella kustannuksista.
 • Kunnanhallitus päätti, että Kirkkotie ja Vanhatie siirtyvät kunnan hallinnoimiksi ja kunnan kadunpitovastuu alkaa 1.10.2022.
 • Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy Oulunkaaren kuntayhtymän purkamisen. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023. Samalla sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyvät kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. Lisäksi Oulunkaaren jäsenkunnille tuottamat kuntapalvelutoimiston palvelut siirtyvät kuntien valitsemille in-house -yhtiöille, joten Oulunkaaren kuntayhtymä tulee purkaa.
 • Kunnanhallitus päätti, että kunnan työntekijöille otetaan käyttöön työsuhdepolkupyöräetu 1.11.2022 alkaen. Työsuhdepyörä on polkupyörä, jonka hankinnasta vastaa työnantaja. Työsuhdepolkupyörä on tarkoitettu työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön niin kodin ja työpaikan välisillä matkoilla kuin vapaa-ajalla harrastepyöränä.
 • Kunnanhallitus hyväksyi asiakirjoista ja tiedon antamisesta sekä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista suoritteista perittävien maksujen hinnaston liitteen mukaisesti. Asiakirjoista perittävien maksujen hinnastoa tarkastetaan ja selkeytetään.
 • Lisäksi kunnanhallitus merkitsi tiedoksi kunnanjohtajan tavoite- ja arviointikeskustelun vuodelle 2022.

Linkki kokouksen pöytäkirjaan.

julkaistu: 18.08.2022 klo 09:51, päivitetty viimeksi: 14.08.2023 10:11

Käytämme evästeitä sivuston toiminnoissa, sosiaalisen median ominaisuuksien tarjoamiseen ja liikenteen analysointiin.
Tietoa sivustosta