Ohita päävalikko
Takaisin etusivulle
Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

Kunnanhallituksen päätöksiä

Alla listaus tiistaina 6.9. pidetyn kunnanhallituksen kokouksen päätöksiä.

  • Kunnanhallitus päätti Utajärven kunnan sitoutumisesta joukkoliikenteen kustannuksiin. Asia liittyy Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tekemään joukkoliikennehankintaan, jolla hankittiin korvaava liikenneyhteys Oulun ja Utajärven väliseen liikenneyhteyteen aiemmin linjaa liikennöineen liikennöitsijän konkurssin vuoksi. Kilpailutettu vuoro on Utajärven kannalta tärkeä, koska se kuljettaa Utajärven lukiolaisia. Sopimuskausi koskee aikaa 10.8.2022-4.6.2023 ja arvio kunnan kustannuksista sopimuskaudelle on 12 500 € (alv. 0 %). Kunnan rahoitusosuus liikenneyhteydestä on 30 %.
  • Kunnanhallitus päätti myydä Mustikkakankaan teollisuusalueelta maa-alueen Orasko Oy:lle. Jo tällä hetkellä teollisuusalueen asemakaava-alueesta on Orasko Oy:n käytössä hyvin suuri osa. Maanhankinta liittyy Orasko Oy:n liiketoiminnan kasvuun sekä laajenemiseen Mustikkakankaan alueella. Kauppahinta on 9000 €.
  • Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että elinympäristöpalveluiden toimitilojen perusparannushankkeelle avataan investointikustannuspaikka sekä tehdään hankitaan liittyvät määrärahamuutokset. Elinympäristöpalvelut toimivat entisessä Oulun Seudun Sähkön talossa osoitteessa Kirkkotie 27 (ns. Pällin talo). Rakennuksessa ei ollut riittävästi toimistotiloja elinympäristöpalveluiden organisaatiolle. Lisäksi neuvotteluhuoneena on toiminut henkilökunnan kahvihuone. Rakennuksen peruskorjauksen myöstä rakennus palvelee koko elinympäristöpalveluiden organisaatiota. Muutoksen myötä vesilaitoksen henkilöstön toimisto- ja sosiaalitilat siirtyivät varikolta Pällin taloon ja erilliset toimitilan siivous- ja ylläpitokustannukset jäivät pois. Lisäksi peruskorjaus vahvistaa elinympäristöpalveluiden toimintaa myös poikkeuksellisissa olosuhteissa, koska rakennuksessa on jatkossa henkilöstön ja kaluston lisäksi myös toimintaa turvaa varavoimageneraattori.

Hankkeen kokonaiskustannus on 80 000 €.

Hankkeen määrärahat oli varattu elinympäristöpalveluiden vuoden 2022 käyttötalouteen, mutta hankkeen edetessä tuli ilmi, että kyseessä on ns. investointiluonteinen hanke. Tästä johtuen menot tulee kattaa investointimäärärahoista. Kunnanhallitus päätti, että käyttötalouteen syntyneet kustannukset siirretään perustettavalle investointikohdalle.

Valtuusto käsittelee asiaa 6.10.2022 kokouksessaan.

 

  • Kunnanhallitus käsitteli kuntalaisaloitetta liittyen vesivoimaloiden lupaehtojen uudelleen arvioimista Utajärvellä. Aloitteen tekijät pyytävät Utajärven kuntaa tekemään Pohjois-Suomen Aluehallintovirastolle hakemuksen Pällin, Pyhäkosken ja Montan voimalaitoksia koskevien vesitalouslupien tarkistamiseksi.

 

Vastauksena aloitteeseen kunnanhallitus totesi:

  1. Alueellisena kalatalousviranomaisena toimiva Lapin Ely-keskus selvittää mahdollisuuden kalatalousvelvoitteiden muuttamiseksi Oulujoen alaosalla Utajärven kunnan alueella.
  2. Alueellisena vesitalousviranomaisena toimiva Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus käynnistää viranomaisselvityksen Oulujoen säännöstelyä koskevien lupamääräysten tarkistamiseksi. Tämän jälkeen voidaan arvioida tarkemmin lupamääräysten muutostarpeet ja tarvittavat jatkotoimenpiteet.
  3. Selvitysten tietopohjana on tarkoituksenmukaista hyödyntää soveltuvilta osin käynnissä olevan ARVOVESI-hankkeen selvityksiä sekä kytkeä esitetyt tavoitteet osaksi Oulujokivisiota. Lisäksi on tarkoituksenmukaista seurata Kemijoen ja Iijoen tilannetta.

 

Lisätietoa sekä linkki pöytäkirjaan tässä.

 

julkaistu: 06.09.2022 klo 12:34, päivitetty viimeksi: 14.08.2023 10:10

Käytämme evästeitä sivuston toiminnoissa, sosiaalisen median ominaisuuksien tarjoamiseen ja liikenteen analysointiin.
Tietoa sivustosta