Utajärven kunnanhallitus julistaa haettavaksi hallintojohtajan viran.
Julkaistu 20.01.2023

Hallintojohtaja toimii hallintopalveluiden toimialajohtajana ja vastaa hallintopalveluiden johtamisesta, suunnittelusta, arvioinnista sekä kehittämisestä. Hallintopalvelut kattavat hallinto-, talous-, henkilöstö- ja ICT-asiat. Yleishallinnollisten asioiden hoitamisen lisäksi hallintojohtajan tehtävänkuvaan kuuluu asioiden valmistelu kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Hallintojohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen ja kunnanjohtajan 1. sijainen.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus julkisen sektorin johtamisesta ja esimiestyöstä. Viran hoitamisessa luetaan eduksi kunta-alan lainsäädännön tuntemus sekä kokemus kunnallishallinnon tai muun julkishallinnon vaativista valmistelutehtävistä sekä talouden ja toiminnan vuosisuunnittelusta. Viran hoitaminen edellyttää aikaisempaa henkilöstöjohtamisen kokemusta sekä kokemusta strategian toimeenpanosta ja arvioinnista. Lisäksi tehtävään valitulta edellytetään hyvää kirjallista ilmaisutaitoa ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Eduksi katsotaan kehittämisorientoitunut ja ratkaisukeskeinen työskentelyote. Lisäksi edellytetään hyviä tietoteknisiä taitoja ja kykyjä omaksua sekä käyttää useita järjestelmiä.

Palkkaus ja virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Viran täyttämisessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Osana rekrytointiprosessia tullaan mahdollisesti käyttämään soveltuvuusarviointia.

Hallintojohtajalla on käytössään Utajärven kunnan henkilöstöedut, epassi ja työsuhdepolkupyörä. Etätyötä voi tehdä sopimuksen mukaan.

Kunnanhallitukselle osoitetut hakemukset pyydetään lähettämään 2.2.2023 klo 23.59 mennessä sähköisesti ensisijaisesti kuntarekry.fi -palvelun kautta.

Utajärven kunnanhallitus on kokouksessan 17.1.2022 päättänyt jatkaa viran hakuaikaa 2.2.2023 klo 23.59 saakka.

Hae työpaikkaa kuntarekryn kautta TÄSTÄ

 

päivitetty viimeksi: 20.01.2023 10:43