Utajärven kunnan brändiuudistus julkaistu
Julkaistu 04.04.2023

 

Utajärven kuntaan virtaa uusi brändi ja visuaalinen ilme 

 

Kehittyvä, rinnalla kulkeva, aikaansaava ja aktiivinen. Omanlainen Utajärvi. Näitä edellä mainittuja tosiasioita tuleva brändiuudistuksemme tuo esiin. Uusi sloganimme on Utajärvi - Virtaa. Logomme edustaa myös virtaa sen monissa merkityksissä ja kuosissamme yhdistyy olennaiset Utajärveä symboloivat asiat.  

 

Utajärvi on virtaa täynnä 

 

Brändiuudistuksemme tavoitteena on saada ihmisten huomio virtaamaan Utajärven suuntaan. Meidän kunnassamme on tekemisen meininki ja se näkyy monella tavalla. Emme jää pyörittelemään peukaloita, vaan tartumme rohkeasti toimeen. Satsaamme tuuli- ja aurinkovoimaan, kaavoitukseen, maankäytön sekä matkailun edistämiseen. Tuemme lapsiperheitä tarjoamalla maksuttoman varhaiskasvatuksen ja muita huomattavia etuja. Päiväkodissamme lapsi kohdataan yksilönä ja koulumme tarjoaa laadukasta opetusta esikoulusta lukioon saakka. Luonnonläheisyys, rauha ja toisaalta loistavat liikenneyhteydet isompiin asutuskeskuksiin tarjoavat mahdollisuuden monipuoliseen ja aktiiviseen elämään.  

 

Yhteistyön virtaa 

 

Kuntaamme ohjaa avoimuuden, inhimillisyyden ja sitoutumisen periaatteet. Ihminen kohdataan ihmisenä ja otetaan mukaan. Yhteisöllisyys ja osallisuus ovat meillä aidosti arjessa kulkevia käsitteitä. Toimivaan järjestö- ja sidosryhmäyhteistyöhön panostamme erityisesti. Kunnan veto- ja pitovoimatekijöitä ovat myös laadukkaat harrastus ja hyvinvointipalvelut.  

 

Vastavirtaa 

 

Elämä on paljon mielenkiintoisempaa, kun ei tee kaikkea samalla tavalla kuin muut. Ketteränä ja kekseliäänä kuntana teemmekin asioita omalla tavallamme. Olemme avoimia uusille ja rohkeille ideoille. Tämän asenteen myötä olemme saaneet useita mielenkiintoisia yhteistyökumppaneita, jotka luovat tulevaisuudessa entistä vahvempaa elinvoimaa alueellemme. Onhan kunnassamme myös Oulujokilaakson suurimmat musiikkifestivaalit. 

 

Utajärvi. Virtaa. 

 

Tulevalla visuaalisella ilmeellämme tahdomme kuvastaa kaikkea edellä mainittua. Tarkkaan puntaroiduilla ja faktoihin pohjautuvalla uudella ilmeellä kasvatamme huomio- ja asukasvirtaa Utajärvelle.  

Brändiuudistus ja visuaalinen ilme otetaan käyttöön kevään aikana asteittain. Uusi ilme tulee näkymään lopulta kaikissa kuntaamme liittyvissä toimissa. Eri toimialat saavat oman värikoodinsa, joka helpottaa navigoimaan halutun palveluinformaation äärelle.  

 

Tutustu uuteen brändiimme ja visuaaliseen ilmeeseen osoitteessa: www.utajarvi.fi/viestinta 

 

Lisätietoja: 

 

Antti Viitala 

Kulttuurituottaja 

+358 40 643 0920 

antti.viitala@utajarvi.fi

Utajärven kunta  

Hyvinvointipalvelut - Keskustelun virtaa  

 

päivitetty viimeksi: 04.04.2023 10:39