Tiedote Utajärven Tornikankaan tuulivoimahankkeen asukaskyselyn käynnistämisestä
Julkaistu 05.06.2023

 

 

OX2 Finland Oy suunnittelee enimmillään 44 tuulivoimalan suuruisen tuulivoimapuiston rakentamista Utajärven Tornikankaan alueelle. Hankealue sijoittuu noin 15 kilometriä Utajärven keskustasta itään.

 

Tuulivoimahankkeen toteuttaminen edellyttää YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia (YVA) ja osayleiskaavan laatimista. Osana YVA-menettelyä toteutetaan kaikille avoin asukaskysely, jonka avulla selvitetään tuulivoimahankkeen vaikutuksia lähialueen elinoloihin ja viihtyvyyteen. Vastauksia toivotaan erityisesti hankealueen lähialueiden asukkailta, loma-asukkailta, maanomistajilta, elinkeinonharjoittajilta sekä muilta käyttäjiltä.

 

Kyselyyn pyydetään vastaamaan ensisijaisesti sähköisenä osoitteessa

www.mpt.link/tornikankaanYVA

Vastaa kyselyyn viimeistään 22.6.2023

 

Vaihtoehtoisesti voitte vastata kyselyn paperiversioon Utajärven kirjastossa (Koulutie 1, 91600 Utajärvi), kirjaston aukioloaikojen puitteissa 5.-22.6.2023 välisenä aikana.

 

Kysely toteutetaan nimettömänä ja vastaamiseen kuluu noin 20 minuuttia. Kyselyn toteutuksesta vastaa Ramboll Finland Oy OX2:n toimeksiannosta.

 

Lisätietoa YVA-hankkeesta ympäristöhallinnon sivuilta osoitteesta

https://www.ymparisto.fi/tornikankaantuulivoimaYVA

 

Hankkeesta vastaava OX2:

Valtteri Paunonen, p. 040 755 2186

etunimi.sukunimi@ox2.com

 

Kaava-YVA-konsultti Ramboll Finland Oy:

Johanna Korkiakoski, p. 040 867 3936

etunimi.sukunimi@ramboll.fi

 

Lisätietoja kyselystä:

Eeva-Riitta Jänönen, p. 040 657 4670

etunimi.sukunimi@ramboll.fi

 

päivitetty viimeksi: 06.06.2023 11:58