Ravitsemusportaali kuntien ja kaupunkien käyttöön
Julkaistu 16.06.2023

Hyväkuntoiset, vireät ja omatoimisesti pärjäävät ikääntyneet asukkaat ovat kunnille voimavara ja tärkeä osa kuntien ja kaupunkien elinvoiman ylläpitämistä. Hyvinvointialueuudistuksessa kunnille jäi keskeinen rooli ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan hankkeen ”Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositukset käytäntöön” tavoitteena on parantaa ikääntyneiden ravitsemusta lisäämällä ikääntyneiden parissa toimivien, ikääntyneiden itsensä ja heidän omaistensa tietämystä hyvästä ravitsemuksesta ja sen merkityksestä. Hanke on osa kansallista Ikäohjelmaa. Toiminnan tavoitteena on parantaa ikääntyneen ravitsemusta lisäämällä tietoa terveyttä edistävästä ravitsemuksesta ja sen merkityksestä.

Osana hanketta olemme luoneet Ruokavirasto.fi -sivujen alaisuuteen ravitsemusportaalin, josta löytyy luotettavaa tietoa ravitsemuksesta ja se on suunnattu ikääntyneille itselleen sekä heidän läheisilleen. Portaalin voi linkittää vapaasti kunnan omille verkkosivuille ja toivomme, että mahdollisimman moni kunta tarjoaa tämän mahdollisuuden iäkkäille asukkailleen.

Portaali löytyy osoitteesta: www.ruokavirasto.fi/vireytta-seniorivuosiin

 

Ystävällisin terveisin,

Satu Jyväkorpi

Erityisasiantuntija

Valtion ravitsemusneuvottelukunta/Ruokavirasto

Mustialankatu 3, 00790 Helsinki

0295204262, gsm 0504012427

vaihde 0295300400

sähköposti: satu.jyvakorpi(at)ruokavirasto.fi

 

päivitetty viimeksi: 16.06.2023 13:39