Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

01.11.2017

Kuulutus ympäristölupahakemuksen vireilläolosta

Pudasjärven kaupunki                                                                                                                   

OULUNKAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA                        

K U U L U T U S

Ympäristölupahakemuksen vireillä olosta 

Utajärven kunnassa on vireillä seuraava ympäristölupahakemus:

Hakija ja osoite:   Utajärven kunta, PL 18, 91601 Utajärvi 

Toiminta ja sijainti: 
Utajärven kunta hakee ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaista ympäristölupaa sekä ympäristönsuojelulain 199 § mukaista aloittamislupaa puhtaiden ylijäämämaiden loppusijoitukseen sekä kantojen välivarastointiin ja käsittelyyn kunnan omistuksessa olevalle kiinteistölle Soramaa 889-407-6-87. Toiminta sijoittuu Mustikkakankaan teollisuusalueelle, noin kaksi kilometriä Utajärven kuntakeskuksesta kaakkoon. 
Suunnitelman mukaan kymmenen vuoden aikana alueelle sijoitetaan 260 000 m3 lähinnä rakentamisessa syntyviä pinta-, leikkaus- ja kaivumaita. Muodostuvan läjitysalueen korkeus on maksimissaan 6-12 metriä ympäristöön nähden. Puhtaiden ylijäämämaiden vuosittainen vastaanottomäärä on alle 50 000 tonnia. Alueelle ei vastaanoteta pilaantuneita maa-aineksia. Kantoja välivarastoidaan kerrallaan maksimissaan 100 m3. Kannot pienitään kaivinkoneen hydraulipihdeillä noin 150 mm palakokoon. 

Ylijäämämaiden vastaanottopaikka on suunnitelman mukaan pääsääntöisesti avoinna arkisin klo 7-20.   

Nähtävilläpito ja muistusten teko:   

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 1.11. – 30.11.2017 Utajärven kunnan yhteispalvelupisteessä osoitteessa Vanhatie 46, 91600 Utajärvi. Mahdolliset asiaa koskevat muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena 30.11.2017 mennessä osoitteeseen:                                           

Pudasjärven kaupunki
Oulunkaaren ympäristölautakunta
PL 10
93101 Pudasjärvi 

Kuulutusaika:      
Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 1.11. – 30.11.2017 Utajärven kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Vanhatie 46, Utajärvi. 

Lisätiedot:   
Ympäristötarkastaja Elina Nuortimo, puh. 0500 282 946,
sähköposti: elina.nuortimo@pudasjarvi.fi.           

 Utajärvellä 31.10.2017
OULUNKAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Arkistoon »

päivitetty viimeksi: 18.04.2018 23:41