Utajärven kunnan vuokra-asuntojen haku
Julkaistu 01.10.2023

ARA rahoitteisten vuokra-asuntojen haku Utajärvellä onnistuu Utajärven vuokra-asuntojen kautta. Vuokra-asuntoa haetaan vuokratalon omistajilta. Asuntoa haetaan paperilomakkeella, joka allekirjoitetaan ja toimitetaan Utajärven kunnan asuntotoimistoon (tai kunnan asiointipisteeseen), osoitteeseen Vanhatie 46.

Hakemuksia saa asuntotoimistosta, asiointipisteestä tai sen voi myös tulostaa kunnan nettisivuilta. Vuokra-asunnot Utajärvellä - Utajärven kunta (utajarvi.fi) ARA asunnon valintaperusteita ovat asunnon tarve, varallisuus ja tulot, siksi tarvitsemme asuntohakemuksen liitteeksi seuraavia tietoja.

Asuntohakemukseen on liitettävä seuraavia asiakirjoja:

- palkkatodistukset bruttokuukausiansioista kaikilta huoneistoon muuttavilta ja työssäkäyviltä henkilöiltä

- todistus eläkkeen määrästä, brutto/euroa kk (esitäytetty veroilmoitus)

- viimeisimmän esitäytetyn veroilmoituksen osa, jonka otsikkona on varallisuus (yli 18-vuotiailta)

- pankin selvitys rahoitusomaisuudesta

- selvitys omaisuuden käyvästä arvosta, jos jollain huoneistoon muuttavista henkilöistä on varallisuutta

- kiinteistöverolipun selvitysosa omistetuista kiinteistöistä

- muut mahdolliset todistukset, joihin hakija haluaa vedota

Lisäksi hakemukseen on liitettävä seuraavat selvitykset, jos perhe muuttaa omistusasunnosta työpaikan johdosta toiselle paikkakunnalle vuokra-asuntoon: selvitys lähtöpaikkakunnalla sijaitsevan oman asunnon käytöstä, työnantajan todistus uudesta työpaikasta.

Jos hakijalla on vaikeuksia asuntohakemuksen täyttämisessä, voi hakija pyytää apua asuntotoimistosta tai kunnan asiointipisteestä.

Asuntohakemus on voimassa 6 kuukautta.

 

 

päivitetty viimeksi: 26.09.2023 12:39