Vuokra-asunnot Utajärvellä

Utajärven kunta sekä kuntakonserniin kuuluvat tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Mäyrä ja Kiinteistö Oy Järvenneito omistavat yhteensä n. 190 vuokrattavaa asuntoa eri puolilla kuntataajamaa sekä Sanginkylällä ja Ahmasjärventiellä.

Asunnot ovat pääasiassa rivitalokohteita, myös kerrostaloasuntoja on valikoimassa.

Kunnan suoraan omistamat asunnot:
Palorivi, Laitilantie 11
Iltakoti, Ahmatie 7
Lepola, Ahmatie 9
Veteraanitalo, Ahmatie 17
Sangin rivitalo, Puutturintie 5
sekä lisäksi yksittäisiä asuntoja asunto-osakeyhtiöissä

Utajärven kuntakonsernin omistamien vuokrataloyhtiöiden omistamia asuntoja:

Kiinteistö Oy Mäyrän vuokratalo sijaitsee osoitteessa Vanhatie 39. Tässä kerrostalossa on eri kokoisia saunattomia asuntoja yksiöistä kolmioihin. Asukkailla on käytettävissään taloyhtiön saunatilat. Talo on rakennettu 1967 ja peruskorjattu vuosien 1993-1994 aikana. Lähes kaikki talon pesuhuoneet on remontoitu vuosien 2015 – 2019 aikana.

Kiinteistö Oy Järvenneidon vuokra-asunnot ovat rivitalokohteita ja ne on rakennettu vuosien 1975 – 1992 aikana. Talot sijaitsevat Putaalansaaren ja keskustaajaman alueella sekä Ahmaksen kylällä.
Ahmala (Ahmatie 5)
Pirttimänty (Ahmatie 13)
Utahonka I/II (Honkatie 1)
Saarenneito (Mäntykuja 1 – 3)
Utahonka IV (Mannintie 1)
Mannintie (Mannintie 2)
Utahonka III (Mannintie 8)
Ojarivi (Ahmasjärventie 9)

Vuokrattavat asunnot ovat pääasiassa pienkaksioita ja kaksioita 40 – 61 m2 sekä kolmioita 68 – 80 m2. Myös jonkin verran yksiöitä on asuntokannassa (n. 30 – 33 m2).

Nykyisillä asukkailla on huoneenvuokralain mukainen kuukauden irtisanomisaika, joten kalenterikuukauden ensimmäinen päivä on tiedossa kuukauden kuluttua vapautuvat asunnot. Poismuuttojen yhteydessä asunnot tarkistetaan ja pesu- ja saunatilojen kosteudet mitataan. Tarkastusten jälkeen tiedetään mitkä asunnot ovat vuokrattavissa heti ja mitkä mahdollisten remonttitoimenpiteiden jälkeen. Vuodesta 2014 alkaen asuntokannastamme on remontoitu tarpeen mukaisesti useita asuntoja kauttaaltaan. Remonttitoimenpiteillä olemme saaneet muutoin iäkkäänkin asuntokannan asuntoja nostettua uudelle aikakaudelle.

Vapaiden asuntojen varaustilanteet muuttuvat nopeasti, joten ajantasaisimman tiedon saat, kun olet suoraan yhteydessä asuntotoimistoon. Asuntoihin on jatkuva haku.

Pikalinkit:

Vuokrahuoneistojen kiinteistöhuoltoa koskevat palvelupyynnöt ensisijaisesti sähköisen asioinnin kautta. Kiireellisissä asioissa työt hoidetaan myös päivystysaikana.

Kiinteistöhuolto V. Moilanen

Kiinteistö Oy Järvenneidon ja Mäyrän kiinteistöhuollon palvelut.

Toimiala:
Toimipiste:
Palvelu: Kiinteistöhuolto, Järvenneito ja Mäyrä
Sähköposti:
Puhelin: 041 312 1322

Väliaikaismajoitusta tarjoavat yritykset löytyvät https://yritykset.utajarvi.fi/fi/Majoitus-+ja+ruokailupalvelut

Toimi näin

Asuntoihin haetaan asuntohakemuksella. Asuntohakemuksen liitteeksi toimitettava selvitykset tuloista ja varallisuudesta sekä verotuspäätöksen erittelyosa (yli 18-vuotiailta) sekä muut mahdolliset todistukset, joihin hakija haluaa vedota.

Pyydä lisätietoja palvelusta isännöitsijältä.

Kenelle ja millä ehdoin

Asukasvalinnassa etusijalle asetetaan kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat.

Tausta ja lainsäädäntö

Vuokra-asuntoa etsivä voi tiedustella vuokra-asuntoa kunnalta. Kunnan omistamat vuokra-asunnot ovat useimmiten valtion tuella rakennettuja vuokra-asuntoja, joihin sovelletaan laissa säädettyjä asukasvalintakriteerejä.

Kunnilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta tarjota kuntalaisilleen vuokra-asuntoja, mutta kunnan tehtäviin kuuluu asunto-olojen kehittäminen alueellaan. Asunto-olojen kehittämisen tarkoituksena on turvata kuntalaisille mahdollisuus kohtuulliseen asumiseen. Useimmat kunnat rakennuttavat vuokra-asuntoja ja tarjoavat niitä vuokrattaviksi joko suoraan kuntalaisilleen tai perustamansa vuokrataloyhtiön kautta.

Verkkoasiointi

Kiinteistöhuollon palvelupyyntö

Palvelun kautta tehdään seuraavien asioiden palvelupyynnöt:
* Kunnan toimitilat ja kiinteistöt
* Vuokra-asuntokohteet (Utajärven kunta, Kiinteistö Oy Mäyrä, Kiinteistö Oy Järvenneito)
* Kaavatiet, yleiset alueet, liikunta- ja ulkoilupaikat ja reitistöt
* Vesi- ja viemäriiittymät
* Yrityspuiston omistamat toimitilat

Kaavateitä ja kunnan omistamia viheralueita koskevat käyttöluvat ja vuokrauspyynnöt tehdään palvelupyyntönä asiointipalvelun kautta.

Käyttö:
Valitse listalta kohde, täytä sähköinen lomake ja lähetä se. Lomake on suojattu, joten sillä on turvallista lähettää myös haluamasi liitteet. Lähettämäsi tiedot kirjautuvat Utajärven kunnan kiinteistöhuollon toiminnanohjausjärjestelmään, jonka kautta palvelupyynnön suorittaja ottaa asian käsittelyyn.

Verkkoasiointi

Yhteystiedot

Asuntotoimisto

Utajärven kunnan asuntotoimistosta vuokrataan kiinteistöosakeyhtiöiden omistamia asuntoja. Perjantaisin asiointi vain ajanvarauksella.

Puhelin

Isännöitsijä
+358505927307

Sähköposti

asuntotoimisto@utajarvi.fi

Käyntiosoite

Vanhatie 1
91600 UTAJÄRVI

Aukioloajat

Maanantai 09:00 - 15:00
Tiistai 09:00 - 15:00
Keskiviikko 09:00 - 15:00
Torstai 09:00 - 15:00

Lomakkeet

Asuntohakemus

Lomakkeella haetaan vuokrattavaksi Utajärven kunnan vuokra-asuntoja.

Lomakkeella mahdollista hakea Kiinteistö Oy Järvenneidon, Koy Mäyrän ja Utajärven kunnan vuokra-asuntoja.

Hakemukseen tulee aina liittää:
• Tulotodistus:
* Työssäkäyvältä viimeisin palkkalaskelma tai palkkatodistus
* Eläkkeensaajalta todistus bruttoeläkkeiden määrästä
* Työttömältä viimeisin ilmoitus maksetusta päivärahasta
* Yrittäjältä viimeisin tuloslaskelma ja tase, yrittäjän tuloselvityslomake kirjanpitäjän täyttämänä
* Opiskelijalta opiskelutodistus
• Kaikilta yli 18-vuotiailta huoneistoon muuttavilta viimeisimmän esitäytetyn veroilmoituksen osa, jonka otsikko varallisuus

Muut mahdolliset liitteet:
• pankin selvitys rahoitusomaisuudesta (asiakkuusilmoitus); tilien saldot, velat, sijoitukset yms. omaisuus.
• selvitys omaisuuden käyvästä arvosta, jos jollain huoneistoon muuttavista henkilöistä on varallisuutta
• kiinteistöverolipun selvitysosa omistetuista kiinteistöistä
• muut mahdolliset todistukset, joihin hakija haluaa vedota
• tuomioistuimen päätös muuttovelvoitteesta
• raskaustodistus
• tulot edelliseltä ja kuluvalta vuodelta, jos henkilön kuukausitulot vaihtelevat kausittain huomattavasti:
* esimerkiksi useita kuukausia kestävä projekti- tai kausiluontoinen työ, esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosan tietoja voi myös hyödyntää keskimääräisen bruttokuukausiansion määrittelyssä näissä tapauksissa.
• oleskelulupa (ei sis. opiskelijoita)

Lisäksi hakemukseen on liitettävä seuraavat selvitykset, jos perhe muuttaa omistusasunnosta työpaikan johdosta toiselle paikkakunnalle vuokra-asuntoon:
• selvitys lähtöpaikkakunnalla sijaitsevan oman asunnon käytöstä (varallisuudesta voidaan vähentää oman asunnon arvo, mahdollinen vuokratulo otetaan huomioon perheen tulona)
• työnantajan todistus uudesta työpaikasta.

Lomakkeen toimitustiedot

Utajärven kunta, Asuntotoimisto
Vanhatie 1
91600 UTAJÄRVI

Tulostettava lomake

Asuntohakemus (PDF)

Vuokrasopimuksen irtisanomislomake

Tällä lomakkeella irtisanotaan vuokrasopimus.

Lomakkeella irtisanottavissa Kiinteistö Oy Järvenneidon, Koy Mäyrän ja Utajärven kunnan vuokra-asuntojen vuokrasopimus.

Lomakkeen toimitustiedot

Utajärven kunta, Asuntotoimisto
Vanhatie 1
91600 UTAJÄRVI

Häiriöilmoitus

Lomakkeella voit tehdä häiriöilmoituksen kunnan vuokra-asunnossa asuvan asukkaan häiritsevästä ja järjestyssääntöjen vastaisesta toiminnasta.

Lomakkeen toimitustiedot

Utajärven kunta, Asuntotoimisto
Vanhatie 1
91600 UTAJÄRVI

Tulostettava lomake

Häiriöilmoitus (PDF)