Työmatkatuki toisella paikkakunnalla työskentelevälle

Utajärven kunta tukee kunnassa asuvan ja kirjoilla olevan henkilön työssäkäyntiä toisella paikkakunnalla. Työmatkatuen tarkoituksena on mahdollistaa kunnassa asuminen sekä tukea toisella paikkakunnalla työssä käymistä.

Toimi näin:

Työmatkatukihakemuksen voit tehdä sähköisesti Utajärven kunnan sähköisen asiointipalvelun kautta.

Tutustu ennen hakemuksen jättämistä työmatkatuen myöntämisehtoihin. Täytä kaikki hakemuksen kentät huolella, ja muista liittää mukaan tarvittavat liitteet. Näin nopeutat asian käsittelyä.

Lisätietoja asiasta antaa Utajärven kunnan hallintojohtaja puh. 040 629 0650.

Työmatkatuen myöntämisehdot ovat:
1. Utajärvellä kirjoilla oleva toisella paikkakunnalla työssäkäyvä henkilö on tukeen oikeutettu.
2. Tuen saajan kotikunnan tulee tilastointipäivänä ja koko vuoden olla ollut Utajärven kunta. Kotikunta määräytyy kotikuntalain (201/1994) 2 §:n ja verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 5 §:n mukaisesti. Tilastointipäivä on edellisen vuoden viimeinen päivä.
3. Toisella paikkakunnalla työskentelyn on tullut kestää vähintään kuusi kuukautta, joka todistetaan työnantajan antamalla todistuksella. Mikäli todistus puuttuu tai sitä ei ole allekirjoitettu, hakemus hylätään.
4. Tukea myönnetään vahvistetussa verotuksessa hyväksyttyjen matkakustannusten perusteella. Vuonna 2024 tuki myönnetään vuoden 2023 vahvistetun verotuksen tietojen mukaisesti. Utajärven kunnassa tukeen osoitetaan elinvoimapalveluiden budjetista 5 000 euroa ja se jaetaan tukeen oikeutettujen kesken hyväksyttyjen matkakustannusten suhteessa kuitenkin siten, että työmatkatuen enimmäismäärä on rajoitettu 500 euroon.
5. Tukea maksetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että matkakustannukset ylittävät verottajan hyväksymän matkakustannusten vähennyksen enimmäismäärän 8 400 euroa.
6. Tuen myöntämisestä päättää kunnanjohtaja. Myönnetty tuki maksetaan hakijalle marraskuun loppuun mennessä. Tuen hakuaika päättyy 31.10.2024.

Palveluun liittyvät asiointikanavat

Utajärven kunnan sähköinen asiointipalvelu

Asiointipalvelun kautta voit asioida Utajärven kunnan eri palveluihin liittyvissä asioissa joustavasti ja turvallisesti. Asiointipalvelun kautta on mm. haettavissa sähköisesti kunnan myöntämät tuet ja avustukset.

Palveluun kirjaudutaan Suomi.fi -tunnistuksella. Käyttö vaatii suomalaisen henkilötunnuksen ja tunnistautumisvälineen, esim. verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne, tai sirullinen verkkoasioinnin mahdollistava henkilökortti.

Siirry verkkoasiointiin

Hakemus työmatkatuesta

Lomakkeella haetaan työmatkatukea, jolla Utajärven kunta tukee kunnassa asuvan ja kirjoilla olevan henkilön työssäkäyntiä toisella paikkakunnalla.

Tulostettava lomake ja lomakkeen toimitustiedot:

Hakemus työmatkatuesta (PDF)

päivitetty viimeksi: 16.03.2024 12:44