Eläinsuojelu

Oulunkaaren ympäristöpalvelut tuottaa Eläinsuojelun palvelut Utajärven kunnan alueella.

Eläinlääkintähuoltoon kuuluu kotieläinten terveyden- ja sairaanhoito, tarttuvien eläintautien vastustaminen, eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon valvonta ja eläinsuojien valvonta sekä eläinsuojelu.

Toimi näin

Ole yhteydessä eläinsuojeluviranomaiseen, kun:

* epäilet eläinsuojelusäädöksiä rikotun
* sinulla on kysyttävää eläinsuojeluasioista

Iltaisin ja viikonloppuisin kiireellisissä eläinsuojelutapauksissa yhteys päivystävään eläinlääkäriin.

Kiireellisessä tapauksessa poliisiin saa yhteyden soittamalla hätänumeroon 112.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos epäilet, että eläintä on kohdeltu kaltoin, ilmoita siitä kunnaneläinlääkärille, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavalle viranomaiselle tai poliisille. Eläimiä on suojeltava parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta ja eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua on edistettävä. Eläinsuojelulaki säätää muun muassa eläimen pitopaikasta, ravinnosta, hoivasta, kohtelusta ja jalostuksesta.

Eläinsuojelulain valvontaan osallistuvat kunnan tai hyvinvointialueen terveydensuojeluviranomaiset sekä valtion viranomaiset, kuten poliisi.

Kiireellisessä tapauksessa saat poliisiin yhteyden soittamalla hätänumeroon 112.

Eläinsuojelulakihttp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960247

Puhelinasiointi

Utajärven eläinlääkäri

Utajärven kunnassa eläinlääkäri tarjoaa kotikäyntipalvelua. Eläinlääkärillä ei ole Utajärvellä kiinteää toimipaikkaa.

Puhelin

Vaalan ja Utajärven kunnaneläinlääkäri, Matleena Hietala
+358400855900

Aukioloajat

Ajanvaraus on arkisin klo 8-9. Kiireellisissä asioissa jätä viesti vastaajaan!